Nieuws

Hoofdplatform van Rotterdam The Hague Airport duurzaam gerenoveerd en klaar voor de toekomst.

21 juni 2017

In maart 2016 startte Ooms Construction een grote renovatie van het hoofdplatform op Rotterdam The Hague Airport. Het bestaande betonnen platform, wat inmiddels circa 60 jaar oud was, is geheel vervangen. Deze renovatie betreft geen uitbreiding, maar een vervanging omdat de technische levensduur van het platform bereikt was. Tijdens de gehele renovatie is nauwkeurig gekeken naar duurzaamheid. Oud materiaal hebben we kunnen recyclen in het nieuwe platform. Hierbij werd samengewerkt met onder meer Reef Infra (betonverharding), Aduco (cementgebonden fundering) en van Rens Mobiliteit (markeringen en verkeersafzettingen).

2017-06-21 16.09.262 

Het nieuw betonnen platform is 145 meter breed en 550 meter lang en biedt ruimte aan 12 vliegtuig opstelplaatsen. Het platform wordt verlicht door 13 nieuwe lichtmasten, uitgerust met LED-verlichting. Deze verlichting is dynamisch, wat inhoudt dat bij geen gebruik van het platform de verlichting wordt gedimd. Bij toetreding van het platform zal de verlichting automatisch worden aangepast naar de juiste lichtintensiteit.Ten behoeve van de platformverlichting is  een nieuw “baanstation” aangebracht wat de stroomtoevoer garandeert. De taxibanen en platformen zijn ontworpen volgens de nieuwste eisen ten aanzien van de Europese luchtvaart wet- en regelgeving. Rotterdam The Hague Airport ontving in 2016 al het Europees veiligheidscertificaat.

Op 21 juni jl  is het platform, door het symbolisch dopen daarvan, officieel in gebruik genomen.

Meer informatie over dit project kunt u hier lezen.