Nieuws

Strukton sluit zich aan bij Cleaner Car Contracts

19 februari 2016

Strukton gaat voor verdere verduurzaming van zijn wagenpark. Om dit te bekrachtigen, tekenden Tjerk Wagenaar van Natuur & Milieu en Geert Hoek van Strukton op donderdag 18 februari een convenant waarmee Strukton zich aansluit bij de Cleaner Car Contracts. Cleaner Car Contracts staat voor een coalitie van fleetowners en leasemaatschappijen die streven naar een schoon en zuinig wagenpark.

foto bij nieuwsbericht 

Strukton heeft met een kleine 4.000 auto’s een fors wagenpark. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf al verschillende stappen gezet in verduurzaming van het wagenpark, vooral door in te zetten op zuiniger auto’s. Met het tekenen van de Cleaner Car Contracts committeert Strukton zich aan het doel om in 2020 alleen nog (lease)auto’s aan te schaffen met een gemiddeld normverbruik van maximaal 95 gr CO2/km. Daarnaast streeft Strukton naar een gemiddeld praktijkverbruik in 2020 van eveneens maximaal 95 gr CO2/km. Geert Hoek, directeur Strukton Worksphere en verantwoordelijk voor het leasewagenpark van Strukton:

“We kunnen en willen nog verdere stappen maken in het verduurzamen van ons wagenpark. Behalve aanscherping van de regels over de CO2-uitstoot, starten we een pilot met 100% elektrisch rijden voor leaserijders en kijken we naar mogelijkheden op individueel niveau. Daarnaast willen we inzetten op het gedrag van de berijders”

 

Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu:

“Een contract is vooral elkaar een handdruk geven en elkaar in de ogen kijken. Strukton gaat doen wat redelijk is en wat kan. De collega’s van Strukton kunnen er trots op zijn dat Strukton zich aan de Cleaner Car Contracts committeert.”

 

Pilot elektrische auto’s

Als een van de stappen richting het doel voor 2020 start Strukton dit voorjaar met een pilot met 100% elektrische auto’s. Vijf leaserijders binnen Strukton doen mee met de pilot. Zij zullen tijdens de pilotperiode hun ervaringen delen. Ook zal hun verbruik en rijgedrag worden gemonitord. Geert Hoek overhandigde een symbolische sleutel aan Anke van Leeuwen, die samen met haar vier andere collega’s dit voorjaar de echte sleutel van een Nissan Leaf in ontvangst neemt.

Over Strukton

Strukton heeft als technologiebedrijf een unieke positie in de markt. De focus ligt op railgerelateerde werkzaamheden en door technologie gedreven specialismen. Onder de noemer ‘samen denken in levensduur’ voor projecten, mens en natuur onderneemt Strukton maatschappelijk verantwoord. Strukton vervult op dit vlak een voortrekkersrol binnen de sector en keten. Behalve de Nederlandse en Europese markt bedient Strukton met zijn specialismen ook steeds meer de wereldmarkt. Het bedrijf telt circa 6.700 medewerkers en heeft een omzet van 1,8 miljard euro. www.strukton.nl