Nieuws

Strukton ondertekent Green Deal Het nieuwe draaien

27 mei 2016

Op donderdag 26 mei heeft Strukton, samen met nog 27 organisaties uit de GWW en Infra sector, waaronder bouwbedrijven en brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, lokale overheden en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken de handtekening gezet onder de Green Deal Het Nieuwe Draaien.

molhoek 4 

Hiermee spreken de partijen af om de komende vier jaar te werken aan reductie van de CO2-uitstoot, en verbetering van de luchtkwaliteit door brandstofbesparing bij mobiele werktuigen te stimuleren en het werken ermee te verduurzamen.

Voor Strukton tekende Frank Bekooij, directeur Strukton Civiel:

“Strukton zet zich actief in voor groene oplossingen. De reductie van de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof door brandstofbesparend werken met mobiele werktuigen, maar ook groen beton zijn mooie voorbeelden van succesvolle initiatieven. Wij geloven in de kracht van samenwerken waardoor alle partijen elkaar versterken. Zo denken wij samen in duurzaamheid”

Nut en noodzaak Green Deal Het Nieuwe Draaien

In de grond-, weg- en waterbouw, en vastgoed verbruiken mobiele werktuigen grote hoeveelheden brandstof. Mobiele werktuigen - zoals graafmachines, bulldozers, tractoren - stoten tezamen ruim 2 megaton CO2 uit op jaarbasis. Deze machines leveren een bijdrage van 8% aan de CO2-uitstoot van het verkeer in Nederland. Daarnaast leveren mobiele werktuigen een bijdrage van 12% aan de totale NOx-uitstoot en 8% aan de fijnstofuitstoot van het Nederlandse verkeer (bron: CBS Statline). Zowel in binnenstedelijk als landelijk gebied levert dit geluids- en stankoverlast en gezondheidsproblemen op.

Vandaar dat bedrijfsleven, brancheorganisaties, overheden, kennisinstellingen en milieuorganisaties door de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ de handen ineen slaan om de CO2-uitstoot te verlagen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Hiermee geven de partijen ook invulling aan de afspraken in het SER-Energieakkoord om Het Nieuwe Draaien en duurzame groei te stimuleren.

Het Nieuwe Draaien

De Green Deal is tot stand gekomen op initiatief van BMWT, Natuur & Milieu en de ministeries van IenM en EZ. "Ons gezamenlijke doel is om milieuwinst met bedrijfsvoordeel te combineren". Door slimmer om te gaan met inkoop, materieel en werkstijl, kan gemiddeld 10% worden bespaard op het brandstofverbruik, aldus Jan Hommes, directeur van BMWT. Het Nieuwe Draaien is onder andere een efficiënte werkstijl op grondverzetmachines, te vergelijken met Het Nieuwe Rijden voor auto's en vrachtwagens. " Het Nieuwe draaien kan gemiddeld 10% CO2-uitstoot opleveren.