Nieuws

Resultaten Strukton 2015: Sterke verbetering nettoresultaat en historisch hoge omzet

11 mei 2016

Strukton realiseerde in 2015 een positief nettoresultaat van EUR 16,8 miljoen. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. In Nederland daalde de omzet licht. Die daling werd echter gecompenseerd door een hogere omzet bij activiteiten over de grens, zowel binnen Europa als daarbuiten.

Jaarverslag2015NI 

De cijfers in een notendop:

  • Sterke verbetering nettoresultaat naar € 16,8 miljoen (2014: € 32,8 miljoen negatief)
  • Historisch hoge omzet van € 1.907 miljoen (2014: € 1.724 miljoen)
  • Operationeel resultaat € 70,7 miljoen (2014: € 6,8 miljoen negatief)
  • Verdere verbetering operationeel resultaat in de markt railsystemen naar € 50,2 miljoen (2014: € 38,3 miljoen)
  • Reorganisatiekosten Strukton Civiel bv € 7,2 miljoen
  • Riyadh in volle productie met een operationeel resultaat van € 9,3 miljoen
  • Positieve uitspraken commissie van deskundigen inzake uitstaande claims A15

Strukton bereikte dit goede resultaat dankzij intensieve samenwerking en verbeterprojecten. De organisatie ligt op koers. Wel moeten wij onze reserves versterken en onze liquiditeitspositie verder verbeteren. Daarom zal 2016 in het teken staan van verdere professionalisering, met een focus op projectmanagement, contractmanagement, tendermanagement, werkkapitaalverbetering en risicobeheersing.

Strategie

Strukton manifesteert zich steeds nadrukkelijker als technologiebedrijf en concentreert zich op die werken waar zijn kracht ligt. De focus en groei liggen met name op de technologisch georiënteerde specialismen, in Europa en enkele selectief gekozen landen wereldwijd. Strukton onderscheidt zich door het gebruik van data bij onderhoud en beheer. Assetmanagement is daarin de belangrijkste kerncompetentie. Met zijn assetmanagement biedt Strukton beschikbaarheid van spoorvervoer, weginfrastructuur en technische installaties tegen een aantrekkelijke prijs.

Verder voert Strukton projecten uit, op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Strukton Rail en Strukton International timmeren daarbij steeds meer internationaal aan de weg. Opkomende economieën zorgen voor een groeiende behoefte aan adequate verkeerssystemen om dichtbevolkte gebieden te ontsluiten. Ook is er wereldwijd behoefte aan de aanleg van havens en de infrastructuur naar havens vanuit het achterland. Strukton kan daar het verschil maken. Niet alleen door de combinatie van rail- en civieltechnische kennis, maar ook door zijn specialismen, zoals afzink- en injectietechnieken en speciaal bitumen voor wegen en start- en landingsbanen.

Vooruitblik

Een blik op de orderportefeuille van Strukton als geheel biedt vertrouwen voor de toekomst. Het aandeel projecten met een beheersbaar risico groeit, evenals opdrachten en onderhoudscontracten waarbij technologie een cruciale rol speelt. Mede dankzij het herstel op de woningmarkt trekt de bouw aan. In het kielzog van de woningbouw volgt ook de utiliteitsbouw. De markt voor rail- en weginfrastructuur blijft moeilijk. Er zal concurrentie blijven op prijs, maar het kopen van werk kan geen enkele partij zich meer permitteren, waardoor de vergoedingen meer marktconform zullen worden. Het aanbod van rail- en civielopdrachten in Nederland zal evenwel beperkt blijven.

Over Strukton

Strukton heeft als technologiebedrijf een unieke positie in de markt. De focus ligt op technologisch georiënteerde specialismen. De missie is bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van spoorvervoer, weginfrastructuur en technische installaties en gebouwen. Behalve de Nederlandse en Europese markt bedient Strukton met zijn specialismen ook steeds meer de wereldmarkt. Het bedrijf telt circa 6.500 medewerkers en heeft een omzet van EUR 1,9 miljard.