Nieuws

Provincie Zuid-Holland, Ooms Civiel en TNO werken samen om CO₂-uitstoot en brandstofverbruik terug te dringen

20 juli 2016

De nationale energie doelstelling van Nederland is om in 2020 20% energie te besparen, 14% energie duurzaam op te wekken en 20% CO₂-uitstoot te besparen ten opzichte van het niveau in 1990. Verkeer en vervoer draagt voor 17% bij aan het totale energieverbruik van Nederland. Het gaat hier niet alleen om het brandstofverbruik van verkeer over de weg maar ook om het energieverbruik van de weg zelf tijdens de bouw en het gebruik, zoals de inzet van bouwmachines tijdens de aanleg en het onderhoud, de productie van materialen (bijvoorbeeld asfalt) en het energieverbruik van bijvoorbeeld verlichting en verkeersinformatie. De provincie Zuid-Holland heeft de taak bij te dragen aan de nationale energie doelstelling. Om invulling te geven aan energiebesparing en duurzame opwekking bij de aanleg en het beheer en onderhoud van de provinciale wegen is de provincie een samenwerking aangegaan met Ooms Civiel en TNO.

co2-sky 

Samenwerking
Innoveren doe je niet alleen. TNO en Ooms Civiel zijn daarom gevraagd om onderzoeken uit te voeren voor de provincie. Het terugbrengen van de CO₂-uitstoot is bij beide onderzoeken het uitgangspunt. Het eerste onderzoek richt zich op vermindering van CO2-uitstoot door het gebruik van slimme verkeerslichten. Het tweede onderzoek richt zich op het verminderen van de CO2-uitstoot door de rolweerstand van asfalt te verkleinen.

CO2-uitstoot verminderen door slimme verkeerslichten
Een deel van de emissie die nu veroorzaakt wordt door optrekkend en wachtend verkeer bij verkeerslichten kan voorkomen worden. De provincie wil onnodige uitstoot van CO₂ zo veel mogelijk voorkomen. De samenstelling van het verkeer en het rijgedrag van verkeersdeelnemers bepalen in belangrijke mate de totale uitstoot. TNO ontwikkelt software voor slimme verkeerslichten welke zichzelf regelen zodat een optimale doorstroming ontstaat. Bij goede resultaten wordt de ontwikkelde software geïnstalleerd op de N470 (Kruithuisweg) en mogelijk op andere wegen.

CO₂-uitstoot verminderen door slim asfalt
Hoe meer weerstand een autoband ondervindt als deze over de weg rijdt, hoe meer brandstofverbruik, hoe hoger de CO₂-uitstoot van het voertuig. Ooms Civiel en TNO voeren gezamenlijk een onderzoek uit naar asfaltmengsels met een lage rolweerstand (Ooms Civiel is specialist als het gaat om innovatieve asfaltconcepten en heeft een ruime staat van dienst op het gebied van asfaltonderzoek en duurzame energieopwekking). TNO onderzoekt welke parameters in het asfaltmengsel maatgevend zijn voor de rolweerstand en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden. Ooms Civiel ontwikkelt daarnaast een praktische meetmethodiek voor de rolweerstand en optimaliseert het asfalt naar een energiezuiniger mengsel. Het asfaltmengsel wordt daadwerkelijk op een testlocatie op een reguliere weg gerealiseerd voor monitoring en verder ond