Nieuws

Twee raamovereenkomsten bewegwijzering voor Struktondochter Van Rens mobiliteit

28 april 2015

Van Rens mobiliteit gaat de bewegwijzering langs alle rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland verzorgen. Hiervoor hebben Van Rens mobiliteit en de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) op 23 april 2015 de raamovereenkomsten getekend.

van rens-4 

De opdracht omvat het integraal engineeren, leveren en plaatsen van bewegwijzering met inbegrip van alle voor de realisatie benodigde werkzaamheden, voor wegbeheerders in Nederland.

Het gaat om twee raamovereenkomsten voor twee percelen: perceel ‘West 1: Noord-Holland en Utrecht’ en perceel ‘West 2: Zuid-Holland en Zeeland’. Met de gunning van deze percelen heeft Van Rens mobiliteit het maximaal aantal te gunnen percelen behaald voor een looptijd van twee jaar met een optie op actieve verlenging van tweemaal één jaar. De omzet van beide percelen bij elkaar voor de looptijd van de overeenkomst bedraagt € 10 miljoen.

Over Van Rens mobiliteit

Van Rens mobiliteit is binnen de technische dienstverlener Strukton de specialist in veilige en vlotte verkeersgeleiding. Behalve bewegwijzering verzorgt Van Rens mobiliteit ook verkeersmaatregelen, markeringen, geleiderail en infratechnieken.

Over NBd

De NBd maakt organisatorisch onderdeel uit van Rijkswaterstaat en heeft in 2015 de wettelijke taak gekregen om bewegwijzeringsplannen op te stellen en vast te stellen. Daarnaast verzorgt zij ook, als niet-wettelijke taak, de levering en plaatsing van bewegwijzering en treedt zij vanuit die rol op als aankoopcentrale tussen wegbeheerders en Van Rens mobiliteit.