Nieuws

Rijkswaterstaat gunt onderhoudscontracten variabel onderhoud rijkswegen Zuid-Nederland

22 oktober 2015

Rijkswaterstaat heeft de onderhoudscontracten gegund voor het variabel onderhoud aan de rijkswegen in Zuid-Nederland. De contracten hebben een looptijd van 2 jaar en gaan in op 1 januari 2016. Het onderhoud aan rijkswegen, viaducten en bruggen in Noord-Brabant en Limburg zal uitgevoerd worden door Boskalis, Heijmans en Combinatie Rasenberg Infra, Reef Infra, Ooms Construction.

Rasenberg Infra onderhoud wegen 

Variabel Onderhoud

Het Variabel Onderhoud is één van de grootste projecten van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Onder dit project valt het reguliere onderhoud aan alle rijkswegen en kunstwerken in Noord-Brabant en Limburg, zoals asfalteren, herstel van viaducten en onderhoud aan de vangrail. Hiermee zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer en een bereikbaar Noord-Brabant en Limburg.  

Criteria

Het variabel onderhoud aan rijkswegen, viaducten en bruggen in Zuid-Nederland is door Rijkswaterstaat op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI-criteria) aanbesteedt in 3 percelen, waarbij iedere opdrachtnemer per perceel verantwoordelijk is voor ontwerp en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden (design en construct). Daarnaast is er bijzondere aandacht voor verlaging van CO2-uitstoot en minimale verkeershinder bij uitvoering van het onderhoud.

Opdrachtnemers

Opdrachtnemer perceel 1 (West); regio West-Brabant: Boskalis.
Opdrachtnemer perceel 2 (Midden); regio Oost-Brabant: Heijmans.
Opdrachtnemer perceel 3 (Zuid-Oost); regio Limburg: Combinatie Rasenberg Infra, Reef Infra, Ooms Construction (allen onderdeel van Strukton Civiel).

De contracten hebben een looptijd van 2 jaar, vanaf 1 januari 2016 start de uitvoering op de weg. Bekijk hieronder het overzicht van de percelen. 

Overzicht RWS percelen onderhoud

 Voor meer informatie, bekijk de website van Rijkswaterstaat.

Bron: Rijkswaterstaat