Nieuws

Oosterschelde Tidal Power project gestart

17 juni 2015

Strukton is samen met zijn partners gestart met het realiseren van de getijdencentrale in de Oosterscheldekering. Deze getijdencentrale bestaat uit vijf getijdenturbines voor het opwekken van schone energie. Strukton is sinds 2010 vanaf de planvorming betrokken bij het project. Eigenaar van de getijdencentrale is Tocardo Tidal Turbines, producent van vrijstaande waterkrachtturbines. Strukton heeft met Tocardo Tidal Turbines een samenwerkingsovereenkomst om getijdenenergie verder te ontwikkelen tot een volwassen markt.

Tidal Power Plant Oosterschelde 3 

Het Oosterschelde Tidal Power project is het grootste project voor getijdenstroom in Nederland en de grootste commerciële getijdeninstallatie in de wereld. Voor het eerst wordt een reeks van vijf turbines naast elkaar geïnstalleerd.

Al bijna zestig jaar beschermen de Deltawerken een groot deel van Nederland tegen overstromingen uit zee. Ze hebben wereldwijd naamsbekendheid. Nu krijgt de Oosterscheldekering ook de functie om energie op te wekken. De kering is de meest geschikte locatie voor het opwekken van getijdenenergie in Nederland, omdat het water hier hard stroomt. Op het vaste ritme van eb en vloed doen zich bij de Oosterscheldekering zeer krachtige waterstromen voor. De turbines van Tocardo benutten deze waterstromen voor het veilig en voorspelbaar opwekken van elektriciteit. De turbines zijn dit najaar operationeel en hebben een totale capaciteit van 1,2 MW, goed voor de stroomvoorziening van 1.000 huishoudens.

“Getijdenenergie is een schone en betrouwbare energiebron die in 10 tot 20% van de wereldenergiebehoefte aan elektriciteit kan voorzien. Het realiseren van dit project is een belangrijke stap in de ontwikkeling van getijdenenergie. Met Strukton Sustainable Energy willen we de getijdenenergiemarkt verder ontwikkelen tot een belangrijk Nederlands exportproduct. Dit project in onze thuismarkt maakt het voor ons en onze partners mogelijk de mondiale markt aan te vliegen.”

Andre Hoogeveen, general manager van Strukton Sustainable Energy

Naast Strukton en Tocardo werken diverse bedrijven aan het project mee. Medeaandeelhouder Huisman ontwierp de ophangconstructie van de turbines. Mammoet doet de installatie, en de Zeeuwse bedrijven Istimewa Elektrotechniek, Van der Straaten en Hillebrand leveren een belangrijke bijdrage voor de elektrotechnische installatie en staalconstructies. Samen met deze partners is het voornemen om het aantal turbines in de toekomst uit te breiden.

Als beheerder van de Oosterscheldekering faciliteert Rijkswaterstaat de locatie van deze innovatieve ontwikkeling om duurzame energie op te wekken. Samen met de markt ontwikkelt Rijkswaterstaat vernieuwende oplossingen en biedt het waar mogelijk ruimte aan marktpartijen om innovaties te testen of toe te passen.
Provincie Zeeland heeft een significante financiële bijdrage geleverd aan het project. Gedeputeerde Ben de Reu vertelt waarom: "De kracht van Zeeland is het water rondom. Wij zijn de enige provincie met land in zee. Daarom past getijdenenergie zo goed bij Zeeland. De kennis die we hier opdoen, kan over de hele wereld in andere deltagebieden gebruikt worden." Het project is verder mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Zeeland in het kader van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid).