Nieuws

Nieuwe roldeur in Meppelerdiepsluis succesvol geplaatst

23 januari 2015

Op 23 januari 2015 is de eerste nieuwe roldeur van de Meppelerdiepsluis geplaatst. De 170 ton wegende deur is succesvol in de deurkas gehesen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de bouw van de nieuwe sluis.

Plaatsen roldeur 

Op donderdag 22 januari werd met het inhijsen gestart. Bij de start van het hijsen, verschoof de roldeur een stukje van zijn plaats. Om het werk veilig af te maken besloot men na wat aanpassingen de dag erna verder te gaan. Aangezien er altijd rekening wordt gehouden met een mogelijke uitloop, is het werk hierdoor niet vertraagd.
 
De roldeur van het binnensluishoofd voor de nieuwe Meppelerdiepsluis is 37 meter lang, 7 meter hoog en 3 meter breed. De deur werd in de deurkas ingehesen vanaf een ponton. Dit gebeurde met behulp van twee 700 tons telekranen vanaf het land. Deze worden 26 januari weer afgebroken. Voor geïnteresseerden plaatste de aannemer een uitkijkpost. Dit hoogtepunt van de bouw van de sluis is met veel belangstelling gevolgd.  

Roldeur

Een roldeur is een deur die in een deurkas buiten de vaarweg staat. Vanaf de zijkant rolt de deur op wielen over een rail, die in een betonnen drempel is gestort, de vaarweg in. De roldeur heeft een kerende functie bij zowel hoog als laag water.  

Betrouwbaar, vlot en veilig

Combinatie Strukton Civiel Projecten - Reef Infra bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat de Meppelerdiepsluis om van keersluis tot schutsluis. Daardoor kan de scheepvaart het hele jaar, ook bij hoogwater, van en naar Meppel varen. De nieuwe sluis wordt breder en dieper dan de huidige, waardoor grotere schepen vlotter en veiliger kunnen passeren. Tevens zorgt de nieuwe sluis voor een betere bescherming tegen overstromingen. Het project is eind 2017 gereed.


Dit nieuwsbericht is gebaseerd op een nieuwsbericht van Rijkswaterstaat