Nieuws

Nieuwe ophaalbrug Meppelerdiepsluis in gebruik

01 oktober 2015

De nieuwe ophaalbrug van de Meppelerdiepsluis op 1 oktober 2015 in gebruik genomen. Het verkeer wordt nu via de tijdelijke weg over de nieuwe brug geleid. Het verkeer ondervindt hier geen hinder van, naast de snelheidsbeperking van 30 km/u.

20151001_083430 600x375 

Nu het wegverkeer via de tijdelijke weg over de nieuwe brug rijdt kan de oude brug worden gesloopt.  Hiervoor wordt op 14 oktober de gehele stalen bovenbouw van de oude brug verwijderd. Deze hele dag is het Meppelerdiep gestremd voor de scheepvaart. Het wegverkeer ondervindt hiervan geen hinder, omdat dit al over de nieuwe brug rijdt. Nadat de sluis is afgebouwd, wordt de nieuwe brug op de plek van de oude brug geplaatst.

Betrouwbaar, vlot en veilig

De werkzaamheden aan de Meppelerdiepsluis zijn nodig om de keersluis om te bouwen tot schutsluis. Met de nieuwe schutsluis worden stremmingen vanwege te hoge of te lage waterstanden voorkomen. De sluis wordt breder en dieper dan de huidige, waardoor grotere schepen vlot en veilig kunnen passeren. Tevens zorgt de nieuwe sluis voor een betere bescherming tegen overstromingen. Het project is eind 2017 gereed. De sluis wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gebouwd door de Combinatie Strukton-Reef.