Nieuws

Nieuw CO2-Bewust certificaat voor Strukton

10 juli 2015

Na een voorspoedige audit heeft Strukton begin juli 2015 het nieuwe CO2-Bewust certificaat van de certificerende instelling DNV GL ontvangen. Net als voorgaande jaren is Strukton gecertificeerd op het hoogste niveau: trede 5.

Het afgelopen jaar is een forse reductie in de CO2-uitstoot gerealiseerd: in 2013 bedroeg de CO2-uitstoot nog 39.700 ton, in 2014 was dit 37.500 ton. Dat betekent een afname met 2.200 ton.

Reductiedoelstellingen en resultaten

Strukton heeft de ambitie zijn CO2-uitstoot, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten, jaarlijks met 2% te laten dalen. De jaarlijkse metingen worden gedaan tegen de achtergrond van de doelstelling om voor de gehele reikwijdte van energiemanagement op 1 januari 2020 een CO2-uitstootreductie van 15% gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten te realiseren (t.o.v. referentiejaar 2009). Beide doelstellingen zijn ruimschoots gehaald.

Begin april publiceerden we over de CO2-reductie van het afgelopen jaar: in absolute zin is de CO2-uitstoot in 2014 met 5,5% gedaald en gerelateerd aan referentiejaar 2009 is al een reductie gerealiseerd van 23%. In het bericht van april zijn ook de maatregelen opgenomen die moeten leiden tot een verdere reductie van CO2-uitstoot.

Duurzame technologieën

Strukton zet diverse technologieën in die leiden tot een duurzamere wereld. Een goed voorbeeld zijn de tractiesystemen die Strukton Rolling Stock heeft ontwikkeld. Deze systemen voeden de treinen met elektronica op een dusdanige wijze dat er minder energie wordt verspild dan bij traditionele aandrijfsystemen.

Een ander voorbeeld is het hergebruik van sloopbeton, een project van dochterbedrijf Grondbank Nederland in samenwerking met diverse partners. De innovatie wordt ondermeer toegepast bij het Centraal Station in Alkmaar.

Een innovatie in de pilotfase is SolaRoad: wegdek dat zonlicht omzet in elektriciteit. Er ligt al een proefvak op een fietspad bij Krommenie. Dochterbedrijf Ooms Civiel werkt aan deze innovatie samen met TNO, provincie Noord-Holland en Imtech.

Twee CO2-Bewust certificaten

De cijfers in dit bericht gelden voor de werkmaatschappijen Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten, die samen vallen onder het CO2-Bewust certificaat van Strukton Groep.

Strukton Rail heeft een eigen certificaat. Meer informatie over de CO2-uitstoot van Strukton Rail is te vinden op de website van Strukton Rail.

Over Strukton

Strukton heeft als technologiebedrijf een unieke positie in de markt. De focus ligt op
railgerelateerde werkzaamheden en door technologie gedreven specialismen. Behalve de Nederlandse en Europese markt bedient Strukton met zijn specialismen ook steeds meer de wereldmarkt. Het bedrijf telt circa 6.700 medewerkers en heeft een omzet van 1,8 miljard euro.