Nieuws

Grondstoffen Recycling Weert bv: Een nieuwe samenwerking

09 april 2015

Grondbank Nederland B.V. is onlangs met De Bloem-Group Panheel een samenwerking aangegaan onder de naam “Grondstoffen Recycling Weert B.V.” . Deze vennootschap is ideaal gelegen aan de Lozerweg 62 en aan de Zuid-Willemsvaart te Weert.

Nieuws_Recycle_Weert 

De exploitatie van de verwerkingslocatie werd (her)-ingericht om in essentie steenachtig bouw en sloopafval te verwerken, inclusief het bewerken van (afval)materialen en deze vervolgens weer als grond- en of bouwstoffen hoogwaardig toe te passen. Alsook het verrichten van alle activiteiten die daaraan gerelateerd zijn.

De herinrichting van het terrein bestond uit het aanbrengen van een uitgebreide riolering inclusief vet-afscheiders en een vloeistofdichte gepatenteerde asfaltlaag, terwijl ook maatregelen werden getroffen tegen geluidshinder.

logo_weert

Een unieke samenwerking met veel potentieel. Binnenkort meer informatie op de website: http://www.grondstoffenrecyclingweert.nl/