Nieuws

Eerste auto's rijden over nieuwe Botlekbrug

13 juli 2015

Op zondag 12 juli is de zuidelijke rijbaan van de nieuwe Botlekbrug richting Rotterdam officieel in gebruik genomen. De heer Gerard Bastemeijer van Bewonersgroep Nieuw Engeland Hoogvliet, was de eerste automobilist die de oversteek over de Oude Maas maakte. Hij ontving bloemen en een aandenken aan dit bijzondere moment van hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Ruud Splitthoff en Jan van de Meene, directeur van het consortium A-Lanes A15 dat de brug bouwt. Vroeg in de ochtend hadden de bouwers al een testrit over de brug gemaakt per dubbeldekker om te vieren dat de brug nu in een richting open is.

IMG_1714 600x375 

Openstelling

De afgelopen twee maanden is het brugproces intensief getest. De brug wordt beschouwd als een machine en is voorzien van een CE-markering. Daarmee voldoet hij aantoonbaar aan alle essentiële gezondheids- en veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn.

Doorstroming

De brug bevindt zich in een dichtbevolkt en druk bevaren gebied. Een goede doorstroming van het (vaar)wegverkeer is dan ook van groot belang. Om storingen aan de brug zoveel mogelijk te voorkomen is de brug vooraf goed getest. Desondanks kan zich na openstelling altijd een storing voordoen bij een unieke en technisch complexe machine als de Nieuwe Botlekbrug. Om eventuele storingen zo snel mogelijk op te lossen staan er de komende periode 24 uur per dag specialisten van A-Lanes A15 ter plekke klaar.

Grootste

Als eind 2015 ook de noordelijke rijbaan van de nieuwe Botlekbrug richting de Maasvlakte is opengesteld is de nieuwe Botlekbrug één van de grootste hefbruggen in Europa. De doorvaarthoogte van de nieuwe Botlekbrug is groter waardoor hij minder vaak open hoeft. De brug zal in de beginperiode gemiddeld maximaal een keer per uur  voor minimaal tien minuten opengaan. Deze openingstijd is afhankelijk van de hoeveelheid schepen die de brug passeren.

Ook kan te zijner tijd het scheepvaartverkeer de brug van beide kanten tegelijkertijd passeren. Daarnaast wordt het aantal rijstroken per rijrichting uitgebreid van één naar twee. Op deze wijze draagt de brug bij aan een betere doorstroming op zowel weg als water.

Verbreding A15

De bouw van de nieuwe Botlekbrug is onderdeel van het project verbreding A15.
De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein wordt tot eind 2015 aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. In totaal komt er 85 km aan extra rijstroken bij en wordt er een nieuwe bredere en hogere Botlekbrug gebouwd. A-Lanes A15, het consortium dat in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden uitvoert, minimaliseert de hinder als gevolg van de werkzaamheden door slim plannen en bouwen.

Dit bericht is gebaseerd op een bericht van Rijkswaterstaat