Nieuws

Duurzaam beton voor parkeerplaatsen Nijmegen

16 oktober 2015

Wethouder Harriet Thiemens van de gemeente Nijmegen en directeur Willem Lageweg van MVO gaven vandaag het startsein voor een nieuwe Park & Ride. Nijmegen gebruikt als eerste gemeente duurzaam beton bij de aanleg van het parkeerterrein. Dit duurzame beton bevat gerecycled materiaal en bespaart op CO2. Struktondochter Reef Infra, onderdeel van Strukton Civiel, is opdrachtnemer van dit project.

Bouwboard PRNijmegen 

Het Park & Ride terrein bestaat uit 300 parkeerplaatsen en bevindt zich in de Waalsprong tussen Nijmegen en Arnhem naast de nieuwe CineMec-bioscoop. Het terrein heeft meerdere functies: transferium, overloopterrein en evenementenlocatie. Reef Infra heeft de aanbesteding gewonnen mede op basis van de inschrijving op duurzaamheidsniveau A+ van de BRL 3.14 bouwprojecten met duurzaam beton. Daarmee behaalde Reef Infrade hoogste EMVI-score. Dit betekent dat optimaal invulling wordt gegeven aan hergebruik van secundaire grondstoffen en minimaal 30% CO2-reductie bij de productie van beton. Betonindustrie De Hamer uit Nijmegen levert de betonstenen en tegels.

Green Deal Beton

Vanuit MVO Nederland werken sinds 2011 ruim 30 bedrijven en brancheorganisaties aan de Grean Deal verduurzaming betonketen. Zij hebben als gezamenlijk doel een 100% duurzame betonketen in 2050. Het Netwerk Betonketen heeft voor de stimulering van duurzaam beton twee bouwstenen ontwikkeld die samen de BRL vormen. Deze bouwstenen bevatten gegevens over de toepassing van beton in projecten en het borgen van kwaliteit. De BRL geeft de opdrachtgever gereedschap om duurzaam aan te besteden op basis van een unieke combinatie van circulair en CO2-arm beton. Het is een prestatie-instrument voor EMVI, specifiek gericht op beton en betonproducten waarmee de opdrachtnemer in combinatie met zijn leveranciers zich op een innovatieve manier kan onderscheiden.

“Wij juichen deze stap van de gemeente Nijmegen toe. We willen op het vlak van duurzaamheid excelleren en dat kunnen we het best in samenwerking met opdrachtgevers die dit ook willen. Samen laten we hier dan ook het goede voorbeeld zien.”

Harry Hofman, MVO-manager bij Strukton en een van de initiatiefnemers van de Green Deal Beton

“Het gaat om kennis en om andere manieren van samenwerken: bij circulair beton moet je de hele keten in beeld hebben. Van betonproducent tot aannemer. Het MVO Netwerk Beton en het Netwerk Betonketen hebben de gemeente geholpen met de methodiek om de opdracht duurzaam aan te besteden en alle partijen in de keten hebben hun expertise in kunnen brengen.”

Willem Lageweg , directeur van MVO Nederland