Nieuws

Derde tui van Tacitusbrug bij Ewijk is afgelaten

26 juni 2015

Combinatie Versterken Bruggen, bestaand uit Strukton Civiel en Ballast Nedam, renoveert in opdracht van Rijkswaterstaat de oude brug over de Waal in de A50. De derde tui, de lange tui aan de noordzijde, is nu spanningsloos en kan verwijderd worden zodat ruimte ontstaat voor een nieuw exemplaar. Na deze tui volgt de laatste, de lange tui aan de zuidzijde.

2015_06_26 Derde tui L1010495_ aangeleverd bij persbericht RWS 600x375 

Na het starten van versterkingswerkzaamheden in de koker, herstel van het stalen rijdek en vijzelen van de brug, wordt sinds september vorig jaar gewerkt aan het vervangen van de vier tuien van de brug.

Uniek in Europa

Het vervangen van een tui start met het laten zakken van het zogenaamde zadel, een constructie bovenin de pyloon waaroverheen de tui loopt. Het zakken van het zadel gaat geleidelijk (duurt enkele dagen). De spanning wordt hierbij langzaam van de betreffende tui, die over het zadel heen loopt, afgehaald. Dit betekent een andere krachtenverdeling op de gehele burg.

Fietsverkeer

Doordat de stalen brug nu aan drie tuien hangt, is sprake van een andere krachtenverdeling. Hierdoor ontstaan vervormingen in het stalen rijdek. Ook bij de vervanging van de twee korte tuien was hiervan sprake. Omdat de lange tui meer effect heeft op de krachtenverdeling van het rijdek, is de vervorming van het rijdek nu groter en goed zichtbaar. De brug buigt midden boven de rivier circa 60 centimeter door als gevolg van het verwijderen van de tui. Fietsverkeer ondervindt hiervan geen hinder en kan veilig gebruik blijven maken van de brug.

Tui losmaken van het brugdek

Nadat de tui is losgemaakt van de twee bevestigingspunten in het brugdek, wordt de tui in delen verwijderd. Dan is er gedurende enkele weken sprake van een brug met drie tuien. Intussen worden dan aanpassingen aan het zadel bovenin de pyloon en de bevestigingspunten in het brugdek verricht. Vervolgens wordt de nieuwe tui aangebracht en op spanning gezet. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting circa 3 a 4 maanden in beslag nemen. Dan wordt vervolgd met de laatste tui, de lange tui aan de zuidzijde.

Renoveren zonder hinder

Het verkeer tussen de knooppunten Ewijk en Valburg maakt sinds mei 2013 gebruik van de nieuwe brug over de Waal met 2x3 rijstroken. Daardoor is de oude brug vrij van verkeer en kan deze, zonder hinder voor de weggebruiker, worden gerenoveerd.
Als de renovatie van de oude brug en de laatste fase ombouw naar 2x4 gereed zijn in 2017, kan het verkeer tussen de knooppunten Ewijk en Valburg gebruik maken van 2x4 rijstroken. Het verkeer van zuid naar noord rijdt dan over het oude gedeelte -dat nu gerenoveerd wordt- van de Tacitusbrug, verkeer van noord naar zuid rijdt dan over het nieuwe deel van de Tacitusbrug.