Nieuws

Vervangen tuien bestaande brug bij Ewijk in de A50 over de Waal

16 september 2014

Combinatie Versterken Bruggen, een samenwerking van Strukton en Ballast Nedam, renoveert in opdracht van Rijkswaterstaat de oude brug over de Waal in de A50. Na het starten van versterkingswerkzaamheden in de koker, herstel van het stalen rijdek en vijzelen van de brug, is op maandag 15 september begonnen met het vervangen van de tuien van de brug. De tuien worden 1 voor 1 vervangen: als eerste is de korte tui aan de zuidelijke pyloon aan de beurt, gevolgd door de korte tui aan de noordelijke kant, lang-noord en lang-zuid.

Ewijk_Project_Carr3 

Uniek in Europa

Het vervangen van een tui start met het laten zakken van het zogenaamde zadel, een constructie bovenin de pyloon waaroverheen de tui loopt. Het zakken van het zadel gaat geleidelijk (duurt enkele dagen). De spanning wordt hierbij langzaam van de betreffende tui, die over het zadel heen loopt, afgehaald. Dit betekent een andere krachtenverdeling op de gehele burg. Gezien de omvang en het gewicht van de tuien, zal het zonder-spanning-zijn van de tuien niet duidelijk zichtbaar zijn.

Tui losmaken van het brugdek

Nadat de tui is losgemaakt van de 2 bevestigingspunten in het brugdek, wordt de tui in zijn geheel verwijderd. Dan is er gedurende enkele weken sprake van een brug met 3 tuien. Intussen worden dan aanpassingen aan het zadel bovenin de pyloon en de bevestigingspunten in het brugdek verricht. Vervolgens wordt de nieuwe tui aangebracht en op spanning gezet.


Renoveren zonder hinder

Het verkeer tussen de knooppunten Ewijk en Valburg maakt sinds mei vorig jaar gebruik van de nieuwe brug over de Waal met 2x3 rijstroken. Daardoor is de oude brug vrij van verkeer en kan deze, zonder hinder voor de weggebruiker, worden gerenoveerd.

Als de renovatie van de oude brug gereed is, kan het verkeer tussen de knooppunten Ewijk en Valburg gebruikmaken van 2x4 rijstroken. Het verkeer van zuid naar noord rijdt dan over het oude gedeelte - dat nu gerenoveerd wordt - van de Tacitusbrug, verkeer van noord naar zuid rijdt dan over het nieuwe deel van de Tacitusbrug.