Nieuws

Strukton opdracht voor sanering bovengrond terrein Chemie-Pack

01 mei 2014

De provincie Noord-Brabant heeft Strukton Milieutechniek de opdracht gegund voor de saneringswerkzaamheden van de bovengrond op het terrein van Chemie-Pack. Naast de prijs, speelde ook de kwaliteit een rol bij de aanbesteding. Strukton start op 6 mei met de werkzaamheden.

De opdracht behelst sanering van de bovengrond, de grond boven grondwaterstand. Strukton Milieutechniek begint met het slopen van de vloeren, funderingen en rioleringen. Daarna worden van de bovengrond selectief alleen de verontreinigde delen afgegraven. Deze werkzaamheden nemen zes maanden in beslag.
De aanpak en uitvoering van de bodemsanering zijn zodanig dat de omliggende bedrijven daar zo min mogelijk overlast van ondervinden. De bodemsanering moet ook humane risico's van de aanwezige bodemverontreiniging wegnemen en het terrein weer geschikt maken voor gebruik als industrieterrein.

De aanbestedingsprocedure voor de sanering van de ondergrond, het grondwater en de grond onder de waterstand, is in volle gang. Onderdeel van deze procedure is het uitvoeren van onderzoek en proeven in 2014 om tot een goede saneringsaanpak te komen. Door middel van een uitgebreide selectieprocedure verwacht de provincie deze opdracht in 2015 te gunnen. De werkzaamheden van de ondergrond starten in de loop van 2015. Het saneren van het grondwater is een complex proces dat vijf tot tien jaar gaat duren.
De combinatie Strukton Milieutechniek / Antea / HMVT heeft zich aangemeld om als één van de vijf partijen geselecteerd te worden voor de aanbestedingsprocedure.

Strukton Milieutechniek

Strukton Milieutechniek is gespecialiseerd in bodemonderzoek, bodemadvies, bodemsanering. Het voert diensten uit voor (semi-)overheid, bedrijven en particulieren in de Benelux. Strukton Milieutechniek is onderdeel van Strukton Civiel. Strukton Civiel ontwikkelt, bouwt en beheert infrastructurele projecten, waarbij technische grenzen worden verlegd en vindingrijkheid het verschil maakt.

www.struktonmilieutechniek.nl