Nieuws

Primeur geluidsreducerende en reflecterende asfaltweg voor Overdinkel

28 maart 2014

Vandaag wordt voor het eerst een weg in het oosten van het land voorzien van geluidsreducerend en reflecterend zwart asfalt: een duurzame innovatie die bovendien zorgt voor een veilige uitstraling. De primeur is voor de Hoofdweg in Overdinkel, die loopt vanaf de grens van de bebouwde kom tot aan het Kerkhof, komende vanuit Losser. Reef Infra, dochterbedrijf van Strukton Civiel, brengt de deklaag aan.

IMAG2180 

De gemeente Losser heeft in het aanbestedingstraject ruimte gecreëerd voor innovatie. In het kader van kennis en ervaringen delen vindt er op 27 maart een bijeenkomst plaats waarin de gemeente Losser en Reef Infra gezamenlijk de onderwerpen duurzaamheid, aanbesteden op EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) en innovatie toelichten vanuit dit project. Tijdens de aanbestedingsfase heeft de gemeente Losser de inschrijver ruimte geboden op het gebied van innovatie middels EMVI-componenten, zoals duurzaamheid en omgeving.

Reef Infra voldeed aan de voorgeschreven bestekinnovaties. In samenwerking met de gemeente Losser is er uiteindelijk een totaalconcept voor duurzaamheid ontstaan. Voor de reconstructie van de Hoofdstraat in Overdinkel worden materialen hergebruikt, de tussen- en onderlagen bestaan uit Warm Mixed Asphalt en de deklaag wordt aangebracht in geluidsreducerend en reflecterend zwart asfalt. De naam van deze innovatieve deklaag is Deciville. De genoemde toepassingen worden gecombineerd met dimbare openbare verlichting en markering. Om het concept compleet te maken heeft de aannemer eerst een proefvak gedraaid van reflecterend en geluidsreducerend rood asfalt. Kortom, het betreft hier een project met reguliere werkzaamheden én met genoeg ruimte voor ontwikkelingen voor zowel opdrachtgever en opdrachtnemer.

Hart voor Overdinkel
Hart voor Overdinkel is het programma van de gemeente Losser en woningcorporatie Domijn. De missie is het dorp toekomstproof te maken: een groen en energie(K) dorp, waar mensen prettig wonen, werken en recreëren. In dit programma worden onder andere 500 woningen, wegen en overige openbare verblijfsgebieden aangepakt.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en Regio Twente.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Hart voor Overdinkel, Gemeente Losser en Reef Infra (dochter van Strukton Civiel).