Nieuws

Ooms start grondige renovatie Koninginnensluis

24 april 2014

“Nog dit jaar wordt gestart met het herstellen van de Koninginnensluis in het Merwedekanaal in Vreeswijk (Nieuwegein). Het werk is gegund aan aannemer Ooms Construction uit Scharwoude. Met de renovatie willen we voorkomen dat de kolkwanden instabiel raken. Er mag voor het scheepvaartverkeer geen onveilige situatie ontstaan”, aldus Ype Heijsman directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat.

Koninginnensluis 

Wat is er aan de hand?

De sluis, met haar lengte van 120 meter en een breedte van 12 meter heeft kolkwanden die afgewerkt zijn met gestapelde basaltblokken. De kolkwanden staan op houten palen. Deze palen zijn aangetast. Net als de bodembescherming, waardoor de kolkwanden instabiel kunnen worden.

Proces door aannemer

Directeur Terpstra van aannemer Ooms Construction: “Volgens planning starten we met het herstellen van de funderingen van de kolkwanden en het uitvoeren van aanpassingen aan de sluis en sluisdeuren.” Volgens Rijkswaterstaat is de Koninginnensluis naar verwachting in 2015 weer volledig en veilig in gebruik. Het is de bedoeling dat het achterstallige onderhoud tegen die tijd ook weggewerkt is en er voor een periode van 10 jaar na oplevering geen groot onderhoud meer nodig is.

Scheepvaart en wegverkeer

Het project is zodanig gepland dat de sluis gedurende het recreatieseizoen gewoon in gebruik is. De werkzaamheden aan de sluis zullen daarom na 1 oktober starten. In de winterperiode is er een stremming van enkele maanden. Door het strak organiseren van de werkzaamheden aan de Wilhelminabrug is deze belangrijke binnenstedelijke verbinding slechts twee weekenden buiten gebruik. In de tussenliggende periode kan het verkeer gebruik maken van een tijdelijke brug ter plaatse.

Omwonenden

Alle evenementen die Vreeswijk jaarlijks organiseert kunnen doorgaan. Enige geluids- en stofoverlast gedurende de werkzaamheden is onvermijdelijk. De parkeervoorziening direct naast de sluis kan enkele weken niet gebruikt worden, daarvoor wordt mogelijk een tijdelijk parkeerterrein aangelegd. De aannemer zorgt in overleg met Rijkswaterstaat ervoor, dat omwonenden tijdig geïnformeerd worden.