Nieuws

Grondbank Nederland neemt gebied Ceresmeer over

23 januari 2014

Grondbank Nederland, onderdeel van Strukton, heeft een voormalige bedrijvenlocatie van Philips overgenomen bij het Ceresmeer te Stadskanaal.

Op 4 oktober 2013 is hiervoor de akte van levering getekend. Vanavond vindt een informatieavond voor direct aanwonenden plaats.

Grondbank Nederland is gespecialiseerd in de markt voor het hergebruiken van grond en bouwstoffen en het saneren en bouwgeschikt maken van (bedrijfs-)terreinen. De nieuw verworven locatie krijgt de naam Grondbank Stadskanaal bv.

Menco Wierda, manager bij Grondbank Nederland: ‘Met de verwerving van dit terrein verstevigt Grondbank Nederland zijn positie in het noordoosten van het land. Voordat we het in gebruik nemen, saneren we het gebied inclusief het Ceresmeer. We pakken de verontreiniging van het meer en de aanliggende sloten aan. Dat is belangrijk voor het milieu en voor de inwoners van Stadskanaal die hier in de buurt wonen.’

De inhoudelijke voorbereidingen en afstemmingen met de provincie, de gemeente en het waterschap zijn in volle gang. Vanwege de reguliere doorlooptijd bij voorbereiding en aanvraag van de benodigde vergunningen zal in de loop van 2014 worden begonnen met de feitelijke saneringswerkzaamheden.