Nieuws

Afzinken caissons voor stormvloedkering Venetië: eerste caisson op 7 juni

03 juni 2014

De komende maanden zal Strukton Immersion Projects acht betonnen caissons afzinken, als onderdeel van de stormvloedkering bij Venetië. Te beginnen met het eerste caisson op zaterdag 7 juni. De elementen, 60 meter lang en 40 meter breed, worden ingevaren ter hoogte van Chioggia, bij de lagune van Venetië. Daar worden ze ter plekke afgezonken.

Caissons onderwater 

De acht enorme caissons zijn gebouwd in 2012 en 2013 in een bouwdok. Na de bouw is het bouwdok onderwater gezet waar de caissons nu liggen te wachten voor het opdrijven, transporteren en afzinken. Met behulp van sleepboten zal elk betonnen gevaarte van 21.000.000 kilo naar de ingang van de lagune worden gevaren. Het laatste caisson zal eind augustus geplaatst worden.

Maximaal 24 uur

Chioggia heeft een zeer grote vissersvloot waardoor de afsluiting van de inham zo kort mogelijk moet duren. Een afsluiting van maximaal 24 uur is de eis. Ook moet bij de afzinkoperatie rekening worden gehouden met de grote stroomsnelheden, als gevolg van eb en vloed stroomt het water van de lagune twee keer per dag door de opening van de inham. Daarnaast moet ook bij golven van 75 cm kunnen worden afgezonken.

Voorbereidende werkzaamheden

De maatvoerders van Geocon, onderdeel van Strukton Civiel, hebben in de periode januari en februari 2014 de werkzaamheden in het bouwdok afgerond. De elementen zijn daar ingemeten zodat alle gegevens bekend zijn om goed de plaats te kunnen bepalen op de zeebodem.

Om de caissons te kunnen vervoeren zullen ze uiteindelijk moeten gaan drijven. In  maart 2014 is hiervoor het eerste water in het droogdok gepompt, waar de acht caissons liggen. Op dit moment is men bezig de laatste hand te leggen aan het opbouwen van de diverse pontons. De pontons zijn nodig om het caisson gecontroleerd te kunnen laten afzinken, daarnaast zijn er twee pontons met lieren erop om de positie van het caisson in dwarsrichting te kunnen controleren.

MOSE Project

Al tien jaar wordt aan dit grootste ingenieursproject van Italie gewerkt. Het MOSE Project, een stormvloedkering in aanbouw in Italië om de Lagune van Venetië af te kunnen sluiten van de Adriatische Zee. Ook Strukton helpt Venetië tegen hoog water bij Chioggia, als enige buitenlandse partij.

De stormvloedkering wordt aangelegd bij de drie ingangen van de lagune: bij de plaatsen Lido, Malamocco en Chioggia. De stormvloedkering bestaat uit een systeem van caissons waarin beweegbare vloeddeuren worden geplaatst. Het systeem wordt alleen gesloten bij extreem hoog water, vergelijkbaar met de Maeslantkering in Nederland.

De verwachting is dat de stormvloedkering in 2017 officieel in gebruik wordt genomen.