Nieuws

Vormgeving gekozen voor A2-tunnel in Maastricht

07 februari 2013

Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht hebben de vormgeving gekozen voor de tunnelmonden van de A2-tunnel in Maastricht.

Bij het binnenrijden van de tunnel komt op de rechter muur het trekvogelmotief. Dit motief is te zien op het hele A2-tracé van Amsterdam tot Maastricht. Voor de A2-tunnel is de keus gevallen op de grauwe gans. Een trekvogel die van oudsher ruim voorkomt in het Nederlandse landschap. De moerasgebieden in combinatie met de open wateren van Limburg zijn een belangrijke broedbiotoop voor de ganzen. De gestileerde vogels worden tussen de 80 centimeter en 2,2 meter groot.

Boven de vogelpatronen komen wolkenlijnen. Deze verwijzen naar de heuvels van Limburg. Als verrassingselement zullen drie terugvliegende ganzen te zien zijn waaraan iedereen een eigen symbolische betekenis kan geven.

Op verzoek van de gemeente krijgt de A2-tunnel ook een Maastrichts tintje door de toevoeging van een mosasaurus.  Deze beeltenis komt op de linker muur van de tunnelmond. Boven de tunnelingang komt het wapenschild met ster van de gemeente Maastricht en de naam van de tunnel. De beeltenissen van de mosasaurus en het stadswapen moeten bijdragen aan de bekendheid en het imago van de stad. Het inmiddels goedgekeurde idee moet nog worden uitgewerkt. Er zijn nog geen beeltenissen voorhanden.