Nieuws

Training nieuwe draaien van start bij Avenue2

07 maart 2013

Op 8 maart vindt op het project de Groene Loper in Maastricht, voor machinisten en uitvoerders van Strukton Civiel een eerste training plaats om zuiniger gebruik te maken van graafmachines. Na een theorie gedeelte in de morgen, gaan de cursisten 's middags in de praktijk aan de slag. Onder begeleiding van de trainer, gaan ze het geleerde in de praktijk brengen. Ook uitvoerders worden getraind, zodat zij dit weer over kunnen brengen aan onze onderaannemers. Dit alles doen zij in het kader van het project ‘Nieuwe Draaien’. Na deze proeftraining, wordt deze training verder uitgerold binnen Strukton.

Het Nieuwe Draaien
In de bouw worden grote hoeveelheden brandstof verbruikt. Dit zorgt voor hoge kosten en voor veel milieuvervuiling. Het Nieuwe Draaien is een ambitieus initiatief om mobiele werktuigen in de bouw schoner, zuiniger en goedkoper te laten werken. Door de bouwmachines slimmer te bedienen kan veel energie en CO2 worden bespaard. We werken in dit project samen met andere aannemers, Stichting Natuur en Milieu en de BMWT. Binnen Strukton werkt Strukton Civiel (Ooms Civiel, Molhoek, Rasenberg en Reef Infra), samen met Strukton Rail en Strukton Bouw aan dit initiatief.

Besparing van het milieu en de brandstofkosten
Toepassing van het nieuwe draaien levert echt een besparing op de brandstofkosten op. Vorig jaar is er een wedstrijd tussen machinisten georganiseerd. De zuinigste machinist gebruikte 10 tot 30% minder brandstof en was nog eens 40% productiever dan zijn collega's. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook nog eens goed voor de portemonnee. Jaarlijks gebruiken we binnen Strukton 3,7 miljoen liter diesel en gasolie hiervoor.

De Groene Loper
De verkeersintensiteit in Maastricht is enorm. Het consortium Avenue2 lost dit grote verkeersprobleem van Nederland op en smeedt de stad Maastricht weer tot één geheel. Project de Groene Loper is een integraal gebiedsontwerp. Een totaalplan voor stad en snelweg, voor fietsers, voetgangers en automobilisten, voor inwoners van vooral Maastricht-oost en voor bedrijven en hun werknemers en zakenrelaties.