Nieuws

Strukton voert reconstructie N617 Kloosterstraat - Zijweg Den Dungen uit

10 juli 2013

De Provincie Noord-Brabant geeft Combinatie Reef-Colijn-Rasenberg, allen onderdeel van Strukton, opdracht voor een duurzaam veilige inrichting van de N617 in het gedeelte Kloosterstraat – Zijweg Den Dungen en het realiseren van een fietsverbinding tussen Schijndel en ’s-Hertogenbosch. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van ruim € 10,8 miljoen. De voorbereidende werkzaamheden vinden vanaf juli 2013 plaats, uitvoering is gepland van januari tot en met december 2014.

N617 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het ontwerpen en uitvoeren van de reconstructie, opheffen van alle onveilige oversteken, aanleg van enkele onderdoorgangen voor langzaam verkeer, aanleg turborotonde met onderdoorgang voor langzaam verkeer van en naar Sint Michielsgestel en het completeren van het fietspad tussen ’s-Hertogenbosch en Schijndel.

De opdracht is aan de combinatie Reef-Colijn-Rasenberg gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), waarbij zowel de kwaliteit van het ontwerp en het veiligheidsplan alswel de prijs onderdeel uitmaakte van de inschrijving. Door een combinatie van specialistische disciplines en integrale aanpak kan Strukton deze opdracht als één partij volbrengen.