Nieuws

Strukton rondt overname Rasenberg af

08 januari 2013

Strukton Civiel bv en Rasenberg Holding bv hebben, in aansluiting op het persbericht van 20 september 2012, definitief overeenstemming bereikt over de overname van de infra-activiteiten en de milieu-activiteiten van Rasenberg. De effectieve overnamedatum is 7 januari 2013.

De overgenomen activiteiten betreffen:

  • Rasenberg Wegenbouw bv (wegenbouw en asfaltproductie)
  • Rasenberg Verkeer & Mobiliteit bv (dynamisch verkeersmanagement)
  • Reanco bv (geluidswerende voorzieningen)
  • R.O.B. bv (Recycling & Overslag Breda) en bijbehorende deelnemingen in Van Rens bv (verkeerstechniek)
  • R.O.S. bv (Recycling Overslag Schiedam)
  • een deel van de milieu-activiteiten, gericht op de Nederlandse markt

De activiteiten zullen binnen Strukton Civiel een apart deelbedrijf vormen.

De overname past binnen de strategische ontwikkelingen van Strukton Civiel naar een landelijke dekking van zijn wegenbouwactiviteiten. Met deze overname verstevigt Strukton Civiel zijn regionale positie én zijn positie in grote geïntegreerde infra-contracten en ketenintegratie.

De activiteiten van Rasenberg, onderverdeeld in diverse werkmaatschappijen werkzaam in de bouw, ontwikkeling, ondergrondse infrastructuur en procestechnologie, zullen worden voortgezet onder leiding van de huidige directie.

Cornerstone Partners treedt op als financieel adviseur van Rasenberg Holding bv.