Nieuws

Strukton geeft diverse lezingen tijdens de Betondag

13 november 2013

Geïnteresseerd in High Tech Beton voor overlagingstechniek, het project Chioggia Flood Barrier in Venetië, het effect van het succesvol afzinken van de IJ-elementen op internationaal niveau of de toepassingsgebieden van betonconstructies in de wegenbouw? Kom dan naar de lezingen die Strukton geeft tijdens de Betondag op donderdag 21 november.

De Betondag is vanouds een goed bezocht evenement waar bouwtechnisch Nederland elkaar ontmoet en waar de nieuwste technologische ontwikkelingen te zien zijn. Naast het bijwonen van de lezingen kan ook de Strukton stand bezocht worden. 

Toepassingsgebieden van betonconstructies in de wegenbouw … gunning op EMVI of gunning op prijs?

Locatie:  Van Cappelenzaal   
Tijd:  09.30 uur        
Spreker: Robby van den Broek, Reef Infra

Duurzaamheid, onderhoud, LCA en hinder zijn onder andere kreten die in de huidige aanbestedingsmarkt steeds vaker worden genoemd bij aanbestedingen op EMVI. Ook in de wegenbouw worden deze EMVI scores steeds vaker meegewogen.

Op zich is dit een goede ontwikkeling, maar in de praktijk wordt toch snel gekozen voor Asfaltconstructies ipv betonwegconstructies. Hoe kan dit? Is het de onbekendheid van betonwegen of zijn er andere aspecten die meewegen. Betonconstructies in de wegenbouw hebben de afgelopen decennia min of meer afgerekend met het slechte imago. Inmiddels is bewezen dat wegconstructies aangebracht in beton bijdragen aan veiligheid en comfort.

Tijdens deze presentatie wordt u meegenomen in de wereld van betonwegconstructies waarbij u een beeld krijgt van de diverse (on)mogelijkheden van beton in de wegenbouw. Functionaliteit, minder onderhoud en veiligheid zal hierbij de rode draad zijn.
Dat betonnen wegconstructies een verbeterde en toegevoegde bijdrage kunnen leveren aan de huidige wegconstructies zult u tijdens deze presentatie vernemen. Daarnaast wordt antwoord gegeven op de vraag of de wegenbouw gunt op EMVI of op prijs.

High Tech Beton voor overlagingstechniek
Locatie:  Van Cappelenzaal    
Tijd:  10.30 uur        
Spreker: Oscar Vos, Strukton Civiel Projecten

In de jaren zeventig zijn veel stalen en betonnen bruggen gebouwd. Deze bruggen  slijten sneller dan verwacht. Het staal raakt ‘vermoeid’ door onder andere toenemende verkeersintensiteit en lokale wielbelasting.   De brugdekken krijgen al na een jaar of 40 vermoeiingsscheuren, met mogelijk gevaarlijke (verkeers)situaties tot gevolg. De wegdekopbouw bestaat hoofdzakelijk uit een stalen dekplaat met daarop asfalt. De extreme trillingen/krachten worden aan de stalen plaat doorgegeven en het asfalt dempt nauwelijks.

Strukton ontwikkelt een constructieve deklaag bestaand uit HSB (hoge sterkte beton) in combinatie met een hechtingslaag, die de krachten op de stalen plaat met 80% vermindert en de levensduur met 30 jaar vergroot. Doordat de stalen dekplaat en de overlaging één geheel vormt is de hechting een belangrijk technisch knelpunt. In de lezing High Tech Beton voor Overlagingstechniek wordt deze techniek uitgebreid toegelicht.

Chioggia Flood Barrier Venetië
Locatie:  Hollands Glorie Arena         
Tijd:  13.00 uur        
Spreker: Oscar Koster, Strukton Immersion Projects

Venetië ligt op een groep kleine eilanden midden in een lagune en heeft al eeuwen te kampen met overstromingen vanuit de Adriatische Zee die elkaar steeds sneller opvolgen. Om verdere overstromingen te voorkomen wordt er een stormvloedkering gebouwd die de lagune bij hoog water moet afsluiten. Deze stormvloedkering wordt aangelegd bij de drie ingangen van de lagune, bij de plaatsen Lido, Malamocco en Chioggia.

Strukton Immersion Projects realiseert de engineering en de uitvoering van het transporteren en afzinken van acht betonnen caissons , die per stuk 21.000 ton wegen, voor de zuidelijke ingang van de lagune Chioggia (de Chioggia Flood Barrier). Op de caissons wordt een beweegbare kering gemonteerd die Venetië moet beschermen tegen overstromingen. De engineering en voorbereiding van de werkzaamheden zijn in volle gang.
De uitvoering van het project zal in 2014 plaats vinden, waarbij de caissons in de zomer afgezonken worden.

Noord/Zuidlijn, IJ-elementen van internationaal belang!
Locatie:  Hollands Glorie Arena
Tijd:  13.30 uur
Spreker: Peter van Westendorp, Strukton Immersion Projects

Onder de middentunnel van het Amsterdam Centraal is jaren hard gewerkt aan de aanleg van een metrobuis en een station voor de Noord/Zuidlijn. Strukton Immersion Projects heeft de laatste verbinding van de metrolijn gemaakt: de tunnel onder het IJ.

De IJ-tunnel is 430 meter lang en bestaat uit 3 afzinkelementen. De tunnel is in drie fases afgezonken.
Het element is afgezonken met zogenoemde afzinkpontons, en is vervolgens met hangstangen opgehangen aan het plafond. De tunnel 'hangt' op haar definitieve plek.

Bijzonder aan de afzinkoperatie is de locatie. Het element is afgezonken onder het monumentale Amsterdam Centraal Station in beperkte hoogte en de zoet/zout variatie in het IJ. Het element is succesvol gepositioneerd tussen de microtunnelling- en sandwichwanden.
Tijdens de lezing vertelt Peter van Westendorp welk effect het succesvol afzinken van de IJ-elementen op internationaal niveau heeft gehad.

Strukton stand
Locatie:  Willem Burger hal
Standnummer: 82

Locatie Betondag
De Betondag vindt plaats op 21 november 2013 in de Doelen in Rotterdam. De doelen is met openbaar vervoer goed te bereiken. Meer informatie hierover http://www.betonvereniging.nl/?id=236