Nieuws

Green Deal Verduurzaming Betonketen wint Green Deal Runner Up Award

13 november 2013

Het MVO Netwerk Beton, waar Strukton deel van uitmaakt, heeft de Green Deal Runner Up Award 2013 gewonnen voor zijn veelbelovende prestaties met de Green Deal Verduurzaming Betonketen. Dit maakte Monika Milz, de voorzitter van de Green Deal Board, bekend tijdens de Innovatie-estafette op 12 november 2013 in RAI Amsterdam. Zij noemde de inspanningen van de betonsector een voorbeeld voor andere verduurzamingsprojecten.

Foto MVO Netwerk Beton wint Green Deal Runner Up Award 

Bij de uitreiking waren ook minister Kamp van EZ en staatssecretaris Mansveld van I&M aanwezig. De minister prees de betonsector voor zijn inspanningen in de Green Deal Verduurzaming Beton. Hij beseft dat de betonsector de afgelopen jaren met economische tegenwind te maken heeft gehad en is ervan onder de indruk hoever zij met dit initiatief zijn gekomen. Het streven om de betonketen te sluiten sprak hem in het bijzonder aan.

De hele keten

Namens het MVO Netwerk Beton nam Evert Schut de prijs van harte aan: “Wat dit netwerk zo bijzonder maakt, is het grote aantal deelnemers: dertig bedrijven en brancheorganisaties. Bij elkaar zijn ze goed voor meer dan 50.000 arbeidsplaatsen. Een hele keten van bedrijven werkt hierin aan de ambitieuze doelstelling om de betonketen te verduurzamen. Samen kunnen we een substantiële bijdrage leveren aan de CO2-reductie van Nederland.”

Verduurzaming in de betonketen

De productie van cement – het belangrijkste bestanddeel van beton – veroorzaakt wereldwijd gezien circa 5 procent van de CO2-uitstoot. In Nederland ligt de uitstoot van de hele betonketen op circa 1,6 procent in 2010. De sector zet zich in om zijn impact op het milieu verder te verminderen, met 2020 als richtpunt. Daarnaast werkt deze samen aan nieuwe technologie die het mogelijk maakt om de betonketen geleidelijk te veranderen in een betonkringloop. Het gaat daarbij om recycling-technieken en nieuwe manieren om secundaire grondstoffen te verwerken tot cement en beton.

De Green Deal Verduurzaming Beton

In het MVO Netwerk Beton werken bedrijven, brancheorganisaties en andere betrokkenen aan de verduurzaming van de betonketen. Ook ontwerpers en opdrachtgevers doen mee, waaronder Rijkswaterstaat als de grootste opdrachtgevers in de bouw. In de Green Deal Verduurzaming Betonketen heeft het netwerk in oktober 2011 afspraken gemaakt met de overheid. De overheid heeft hierin toegezegd te helpen bij het opheffen van belemmeringen zoals knellende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de (technische) betonregelgeving, het Bouwbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit. Vorig jaar tijdens de Betondag 2012 zegden ruim twintig bedrijven ook nog eens hun medewerking toe aan de afspraken uit ‘Concreet 1.0’.

Minder CO2

Uit zojuist gepubliceerd onderzoek van milieuadviesbureau CE Delft blijkt dat de betonketen zijn CO2-uitstoot met 30 procent kan verminderen in 2020. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van nieuwe, CO2-arme bestanddelen voor cement; het voornaamste bestanddeel van beton. Uit gerecyclede cementsteen kan nieuw cement worden gemaakt. Alhoewel deze technologie nog in de kinderschoenen staat, is het eveneens innovatie die kan leiden tot minder CO2-uitstoot. 

Schut: “Beton is alles behalve een ‘grijs product’. Integendeel: de betonketen loopt voorop met technologie, vernieuwende toepassingen, samenwerking en innovatieve bouwprojecten.”

Wat zijn Green Deals?

In Green Deals werken Rijksoverheid en het bedrijfsleven samen om de belemmeringen rond projecten weg te nemen. Deelnemers kunnen in de Green Deal aangeven waar zij tegen belemmeringen aanlopen, om in overleg te komen tot concrete verbeterstappen. De overheid probeert daarbij eventuele belemmeringen weg te nemen in de regelgeving.

De Green Deal Runner Up Award

De Green Deal Runner Up Award is een initiatief van de Green Deal Board. De prijs is een aanmoediging voor Green Deals die een veelbelovende prestatie hebben neergezet in verduurzaming en daarbij blijk geven van samenwerking, durf en vernieuwing. Zes Green Deals waren hiervoor genomineerd dit jaar en drie van hen vielen in de prijzen.

In de jury zijn de verschillende partijen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij Green Deals: bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid. De leden van de jury van de Green Deal Runner Up Award 2013 zijn Richard Verbree (CEO Inventum), Vera Dalm (directeur Milieu Centraal), Liane Lankreijer (ministerie BZK) en Monika Milz (voorzitter Green Deal Board en juryvoorzitter).

 

Dit bericht is gebaseerd op een persbericht van MVO Nederland. 

Foto: Jan Willem Groen, Groen fotografie Utrecht.