Nieuws

Daktuin op parkeergarage DUO

12 november 2013

Eén van de grootste daktuinen van Nederland nadert z'n oplevering. De 25.000 vierkante meter grootte stadstuin is grotendeels gebouwd op de ondergrondse parkeergarage van het Groninger kantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Belastingdienst. De aanplant is gestart en heeft de eerste forse najaarsstorm goed doorstaan: de windschermen en boomverankeringen blijken de beoogde kwaliteit meer dan waar te maken. De stadstuin wordt begin 2014 geopend.

Aanleg stadstuin DUO 

Namens opdrachtgever consortium DUO² (een samenwerking van Strukton, Ballast Nedam en John Laing) startte de combinatie Reef Infra - Oranjewoud eind 2012 met de engineering en realisatie van de stadstuin. Architectenbureau Lodewijk Baljon is verantwoordelijk voor het ontwerp van de tuin. De uitstekende samenwerking leidt tot innovatie oplossingen, maar vooral een tuin, waar mensen straks met plezier gebruik van kunnen maken! En die ook nog eens goed te onderhouden is.

Tien meter hoge Jan van Genten

De daktuin beschikt onder meer over een vijver, een paviljoen en honderden meters aan wandelpaden. De beplanting bestaat uit bomen, hederaschermen, taxushagen en prairieplanten. De ondergrond van de tuin is deels uit lava opgebouwd: dit creëert de beste
omstandigheden voor bomen en beplanting. Twee tien meter hoge Jan van Genten markeren
het hoogste punt van het glooiende park.

Technische uitdagingen

De ontwikkeling van de daktuin kende met de dakconstructie, het drainagesysteem en
diverse waterbuffers diverse technische uitdagingen. Omdat er rondom het kantoorgebouw
vaak harde wind staat, is er ook goed gekeken naar de juiste beplanting en verankeringen.

De bouwcombinatie Oranjewoud/Reef Infra is na de oplevering tot maart 2031 verantwoordelijk voor het beheer- en onderhoud van de tuin.