Nieuws

Voortgang intentieverklaring veilig werken Bouw- en infrasector

21 december 2012

De intentieverklaring Governance Code voor Veiligheid in de bouw is op 30 oktober jl. getekend. Op dit moment zijn de eerste initiatieven van bouwpartners om veilig samenwerken op de bouwplaats te bevorderen al zichtbaar. Een daarvan is het project Partners in Veilig Bouwen.

Door specifiek getrainde interviewers, medewerkers van diverse bouwbedrijven, zijn een groot aantal interviews gehouden bij MKB bedrijven die zeer uiteenlopende werkzaamheden uitvoeren. Van leverancier van prefab beton elementen tot gespecialiseerd duikbedrijf, van sloopbedrijf tot specialistisch bedrijf in het verwerken en afwerken van beton. Uit deze gesprekken komen veel ideeen naar boven om tijdens de contractering en voorbereiding voorwaarden te scheppen om de uitvoering van werkzaamheden in de samenwerking nog veiliger uit te voeren. TNO is ingeschakeld om het project te begeleiden en uiteindelijk te komen tot een praktisch en in de praktijk gevalideerd ‘instrumentarium’. De verwachting is dat de resultaten van het project eind van het eerste kwartaal van 2013 voor de gehele bouwbranche beschikbaar zijn.

Het project Partners in Veilig Bouwen is op zoek naar een handig en eenvoudig ‘instrumentarium’ waarmee kan worden bereikt dat de veilige samenwerking tussen de verschillen partijen op de bouwlocatie op een hoger niveau kan komen. Hiermee worden ook minder grote bedrijven, die vaak werken in onderaanneming, betrokken in het streven de veiligheid in de bouw op een hoger plan te krijgen.

Strukton is een van de vijftien ondertekenaars van de intentieverklaring van de Governance Code voor Veiligheid in de bouw.