Nieuws

Strukton en Rasenberg tekenen intentieverklaring voor overname infra-activiteiten

14 mei 2012

Strukton Civiel bv en Rasenberg Holding bv hebben op 14 mei 2012 een intentieverklaring (Letter of Intent) getekend over de voorgenomen overname van de infra-activiteiten van Rasenberg.Partijen verwachten binnen enkele maanden een definitieve overeenkomst te tekenen.

De over te nemen activiteiten betreffen:

  •     Rasenberg Wegenbouw bv (wegenbouw en asfaltproductie)
  •     Rasenberg Verkeer & Mobiliteit bv (dynamisch verkeersmanagement)
  •     Reanco bv (geluidswerende voorzieningen)
  •     R.O.B. bv (Recycling & Overslag Breda) en bijbehorende deelnemingen in Van Rens bv (verkeerstechniek) en R.O.S. bv (Recycling Overslag Schiedam).

Zij zullen binnen Strukton Civiel een apart deelbedrijf vormen.

Het streven is binnen enkele maanden een definitieve overeenkomst te tekenen. De definitieve afronding van de transactie zal naar verwachting medio dit jaar plaatsvinden. Dit is onder andere afhankelijk van de resultaten van het overleg met de vakbonden, ondernemingsraden en het meldingsproces bij de NMa.

De overname van de infra-activiteiten van Rasenberg passen in de strategische ontwikkelingen van Strukton Civiel naar een landelijke dekking van zijn wegenbouwactiviteiten. Met deze overname verstevigt Strukton Civiel zijn regionale positie én zijn positie in grote geintegreerde infracontracten en ketenintegratie.

Cornerstone Partners treedt op als financieel adviseur van Rasenberg Holding bv.