Nieuws

Strukton Civiel komt goed uit audit voor de CO2 Prestatieladder

18 juli 2012

Strukton Civiel heeft niveau 5 behaald op de CO2-prestatieladder 2.0. Strukton Civiel bezat al een certificaat op niveau 5, maar dat was voor de CO2-Prestatieladder versie 1.2 en het bedrijf is nu doorgestroomd naar 2.0, waarbij de eisen hoger zijn en er ook gerapporteerd moet worden over CO2-uitstoot op projectniveau.

De auditeur loofde vooral de geïntegreerde aanpak van Strukton Civiel: CO2-reductie is voor Strukton Civiel geen doel op zich, maar maakt onderdeel uit van een integrale visie op MVO waarbij ‘denken in levensduur centraal’ staat.

Harry Hofman, projectleider MVO van Strukton, licht de visie als volgt toe: ‘Bij het ontwerp van een werk houden we rekening met de levensduur ervan. Vanaf de start van de bouw tot de uiteindelijke sloop ervan. Strukton Civiel denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur en draagt hiermee concurrerende en innovatieve oplossingen aan voor de vraagstukken van onze klanten, zowel gevraagd als op eigen initiatief.’

In 2011 realiseerde Strukton Civiel een reductie in de CO2-uitstoot van 29% ten opzichte van 2010, waarmee de doelstelling van 2% reductie ruimschoots is gehaald. Aanvullende maatregelen moeten ervoor zorgen dat het terugdringen van de CO2-uitstoot ook de komende jaren wordt voortgezet. Tot deze maatregelen behoren de overschakeling naar groene stroom, vaker gebruikmaken van videoconferencing en aanscherping van de leaseregeling. Daarnaast is Strukton Civiel mede-initiatiefnemer van Het Nieuwe Draaien – gericht op zuiniger gebruik van machines op bijvoorbeeld bouwplaatsen of bij spoorwerken – dat vorige maand in samenwerking met Stichting Natuur en Milieu en BMWT is gelanceerd.