Nieuws

Strukton betrokken bij getij-energiecentrale Brouwersdam

16 mei 2012

‘Een besluit over de reconstructie van de Brouwersdam hoeft niet te wachten op besluiten over andere aanpassingen in de Zuidwestelijke Delta.’ Dit zei mw. Marike van Lier Lels op 16 mei bij de presentatie van de conclusies van de Bestuurscommissie MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) - Verkenning Grevelingen. ‘Het maken van een doorlaat in de Brouwersdam zal de waterkwaliteit in de Grevelingen verbeteren. Het bedrijfsleven kan in die doorlaat een getij-energiecentrale bouwen. Als de overheid die aanpassingen aan de dam mogelijk maakt, is dat een waardevolle investering, waar zij geen spijt van zal krijgen.,’ zei Van Lier Lels.

getij_energie_brouwersdam 

Zij was de onafhankelijke voorzitter van de Bestuurscommissie, die bestond uit vertegenwoordigers van het rijk, de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten rondom de Grevelingen en de waterschappen. De commissie werkte in opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen.

Haalbaarheid

De Bestuurscommissie heeft positief geconcludeerd over de technische haalbaarheid van het maken van afsluitbare openingen in de Brouwersdam, die sinds 1971 de Grevelingen helemaal afsluit van de Noordzee. Die openingen zijn nodig om meer zuurstof in het water te krijgen. Het Grevelingenmeer is het grootste zoutwatermeer van Europa, maar op diepten van meer dan tien meter neemt het zuurstofgehalte snel af, waardoor daar geen leven meer mogelijk is. Dat is ook schadelijk voor het meer als recreatiegebied, een belangrijke drager van de regionale economie. Het doorlaatbaar maken van de Brouwersdam maakt deel uit van een programma om de natuur, de recreatiesector en de visserij in het Grevelingenmeer te versterken. Het gebied wordt aantrekkelijker voor nieuwe investeringen, onder meer in de Duurzame Jachthaven van de Toekomst, die bij de Brouwersdam is voorzien.

Elektriciteit

Bij deze verbouwing van de dam kunnen in de doorlaatopeningen tegelijk turbines worden geplaatst om met het in- en uitstromende water elektriciteit op te wekken. Deze getij-energiecentrale zou ook geschikt zijn om in extreme omstandigheden water uit de Maas en de Rijn naar de zee te pompen. Zij levert daarmee een bijdrage aan de veiligheid van Zuidwest-Nederland tegen overstromingen.
De kosten van het maken van de afsluitbare openingen met daarin de energiecentrale zijn geraamd op € 300 à € 500 miljoen. Volgens de commissie staan tegenover deze investeringen voldoende baten om het project maatschappelijk lonend te maken. De baten bestaan uit:

  • duurzame energie
  • een beter klimaat voor toerisme en recreatie
  • groei van de visserij- en schelpdierensector
  • veiligheid tegen overstromingen
  • werkgelegenheid
  • innovatie

Testcentrum

Ongeveer vijftien bedrijven en instellingen zijn momenteel betrokken bij het opzetten van een ‘Tidal Test Centre Grevelingen’ (tidal=getij). In dat testcentrum zullen technieken worden onderzocht die kunnen worden toegepast in de getijcentrale. Daarnaast zijn de bedrijven Strukton (bouw) en DELTA (energie) met elkaar in gesprek over het opstellen van een investerings- en exploitatieplan, waaruit moet blijken onder welke voorwaarden de getijcentrale economisch rendabel kan zijn.

Waarmaken

Van Lier Lels zei op 16 mei in Ouddorp bij de presentatie van de rapporten: ‘Onze Verkenning geeft duidelijke conclusies over de haalbaarheid en de kosten en baten. Ik hoop dan ook dat de minister, de staatssecretaris of het kabinet zo snel mogelijk een besluit neemt over de reconstructie van de Brouwersdam. Het bedrijfsleven, de gemeenten rond de Grevelingen en de provincies zien de centrale graag komen. Zij zal schone energie leveren en een economische impuls aan het gebied geven. Ik vertrouw erop dat alle politieke partijen de noodzaak inzien van deze zeer noodzakelijke investering. De verkiezingsprogramma’s en het nieuwe regeerakkoord bieden goede mogelijkheden om de inzet voor deze regio waar te maken.’

Strukton

Tijdens de bijeenkomst zei Martijn Smitt, directeur van Strukton Civiel: 'Dit project is een mooi voorbeeld van overheden en private partijen die samenwerken aan een duurzame oplossing voor een maatschappelijk probleem. Strukton ziet wereldwijd legio mogelijkheden om getij-energie in te zetten als een innovatieve duurzame oplossing. Deze oplossing versterkt de waterkwaliteit, de natuur, de reacreatiesector en de visserij in het Grevelingemeer'.

DELTA

Namens DELTA was Martin Martens aanwezig, manager Project Development. Hij zei bij deze gelegenheid: '“Getij-energie ligt in lijn met de CO2-neutrale strategie van DELTA. Met goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kan een getijcentrale ook werkelijkheid worden. Dat hoop ik van ganser harte.”

Rapporten

De rapporten van de Bestuurscommissie zijn beschikbaar op http://www.toekomstgrevelingen.nl.

Op de foto: De voorzitter van de Bestuurscommissie MIRT-Verkenning Grevelingen, Marike van Lier Lels, op 16 mei 2012 na de presentatie van de conclusies over getij-energie in de Brouwersdam, in het gezelschap van Martin Martens, manager Project Development van DELTA, en Martijn Smitt, directeur van Strukton Civiel.