Nieuws

Rijkswaterstaat kiest Strukton als aannemer Meppelerdiepsluis

11 juni 2012

Rijkswaterstaat heeft voor de ombouw van de Meppelerdiepsluis in Zwartsluis van keersluis tot schutsluis gekozen voor de combinatie Strukton Civiel Projecten en Struktondochter Reef Infra. De bestaande brug in de Hasselterdijk (N331) wordt eveneens vervangen.

Door de hoge eisen die Rijkswaterstaat aan de ombouw van de Meppelerdiepsluis heeft gesteld, is de overlast voor de scheepvaart en het wegverkeer tijdens de bouw beperkt. Een tijdelijk lateraal kanaal voor de scheepvaart, waarvan eerst sprake was, is niet nodig.

De te bouwen definitieve nieuwe brug gaat dienst doen als tijdelijke brug. Deze tijdelijke, beweegbare brug is nodig voor de wegomleiding die het wegverkeer en de scheepvaart doorgang geeft. Als de sluis, naar verwachting in 2015, klaar is, wordt de nieuwe brug van de tijdelijke plaats naar de definitieve plaats gebracht.

De nieuwe Meppelerdiepsluis verbetert de situatie voor de scheepvaart en voldoet aan de actuele eisen voor veiligheid tegen overstromen. In dit project werkt Rijkswaterstaat samen met de provincies Overijssel en Drenthe, de gemeenten Zwartewaterland en Meppel en het waterschap Reest en Wieden.

Nieuwe sluis impuls economie van het Noorden

Het Meppelerdiep is van oudsher al een belangrijke verbinding van het IJsselmeer naar Noord-Nederland. Naast deze economische impuls is de nieuwe sluis ook bedoeld om overstromingen tegen te gaan en daarmee is de veiligheid in dit gebied in de toekomst beter gewaarborgd.

De nieuwe Meppelerdiepsluis geeft doorgang aan grotere schepen en zorgt voor een betrouwbare doorvaart. Schepen kunnen dan doorvaren bij waterstanden waarbij de huidige keersluis gesloten is.

Stremmingen beperkt

Op basis van gesprekken met belanghebbenden in Zwartsluis en Meppel bleek dat bedrijven opzagen tegen het verlies dat zij lijden bij lange stremmingen tijdens de bouw.

Ook de weggebruikers van de brug gaven aan baat te hebben bij een goede doorstroming. Rijkswaterstaat heeft daarom in haar eisenpakket een maximum gesteld aan het aantal stremmingsdagen.

Presentatie van de plannen

Rijkswaterstaat organiseert op 26 juni een informatiebijeenkomst in Hotel Zwartewater, De Vlakte 20 te Zwartsluis vanaf 19.30 uur. Strukton geeft dan een presentatie over zijn plannen. Uiteraard zijn dit globale plannen die dit jaar nader worden uitgewerkt.

Zo is nog niet bekend op welke data er stremmingen zijn voor verkeer of scheepvaart, maar wel wordt inzicht in het bouwproces gegeven. In het najaar volgt uitgebreidere informatie over de planning.