Nieuws

Ondertekening Green Deal Beton Concreet 1.0

16 november 2012

Op 15 november, tijdens de Betondag in de Doelen in Rotterdam, tekende Strukton met zo’n twintig andere bedrijven uit het MVO Netwerk Beton voor de eerste set van afspraken in de Green Deal Beton, betiteld met 'Concreet 1.0'.

De ondertekening van Green Deal Beton ‘Concreet 1.0’ is een vervolg op de Green Deal Beton die werd ondertekend in 2011. Hierin hebben bedrijven in de betonketen afspraken gemaakt met de Rijksoverheid over verduurzaming van de betonketen. Het langetermijndoel is om in 2050 een honderd procent duurzame betonketen te hebben.

Concrete afspraken

De deelnemende koploperbedrijven willen echter ook op korte termijn al concrete stappen zetten, op weg naar het uiteindelijke doel. ‘Concreet 1.0’ bestaat uit twaalf afspraken die op korte termijn haalbaar zijn, op basis van bestaande technologie. De afspraken zijn:

 1. waar mogelijk en verantwoord gebruik te maken van secundaire grondstoffen om beton te maken
 2. waar mogelijk en verantwoord gebruik te maken van klinkerarme bindmiddelen en/of klinkerarm beton
 3. als leverancier zorg te dragen voor de benodigde kwaliteit van grondstoffen (zoals bedoeld bij punt 1 en 2)
 4. mijn ketenpartners (inclusief de opdrachtgever) in de ontwerpfase te vragen wat zij kunnen bijdragen aan de realisatie van duurzame bouwwerken met beton
 5. kennis over de mogelijkheden van beton als duurzaam materiaal voor duurzame toepassingen actief uit te dragen
 6. (indien nodig) gegevens aan te dragen voor de Nationale Milieudatabase van SBK, deze gegevens zijn publiek toegankelijk
 7. de impact van mijn handelen op de biodiversiteit en ecosysteemdiensten inzichtelijk te maken
 8. gebruik te maken van een milieumanagementsysteem (ISO 14001 of gelijkwaardig)
 9. zorg te dragen voor veilige arbeidsomstandigheden, waaronder de eisen van de NEPSI richtlijnen (Europees convenant) ten aanzien van respirabel kwartsstof
 10. waar mogelijk groene energie in te zetten voor mijn bedrijfsprocessen
 11. jaarlijks een duurzaamheidsjaarverslag te maken waar in ieder geval gerapporteerd wordt over bovenstaande afspraken
 12. de gegevens uit het duurzaamheidsjaarverslag beschikbaar te stellen aan MVO Nederland voor een gezamenlijke rapportage van het MVO Netwerk Beton.

De betonketen

De betonketen omvat de winning van primaire grondstoffen (zand, grind, mergel) en secundaire grondstoffen (hoogovenslakken, poederkoolvliegas en betongranulaat), de productie van cement, betonproducten en betonmortel, bouw-, sloop- en recyclingbedrijven. Daarnaast spelen ook architecten, ingenieursbureaus, installatiebedrijven, en – niet te vergeten – opdrachtgevers en gebruikers een belangrijke rol. Bijzonder is dat Rijkswaterstaat – als grote opdrachtgever in de bouw – medeondertekenaar is van deze afspraken.

Samenwerking is de sleutel voor verduurzaming

Beton kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Samenwerking is de sleutel tot een succesvolle vergroening van de betonketen. Door gebruik te maken van elkaars kennis is het mogelijk om bouwwerken te maken die (deels) gemaakt zijn van hergebruikte bouwelementen en bouwmaterialen die zelf ook weer herbruikbaar zijn. Het energiegebruik, CO2-emissie en andere emissies die bij de productie van beton vrijkomen, kunnen verder worden beperkt met een uitgekiend ontwerp en bijpassend betonmengsel. Ook is het mogelijk om in beton warmte op te slaan en energieneutrale gebouwen neer te zetten.

Partners

 • Bedrijven aangesloten bij het MVO Netwerk Beton: Archiview, Ballast Nedam, BAM, Beelen, Bentum Recycling Centrale, Bowie Recycling, Cemex, Cotrano BV, CRH, Heidelberg (ENCI/ Mebin), Heijmans, Heros Sluiskil, Holcim, Mourik, Orcem, Rijkswaterstaat, Strukton, Van Dalen, Van Gansewinkel Minerals, Van Nieuwpoort, Van Spijker, VBI Spanbeton en Volker Wessels
 • Brancheorganisaties en kennisinstellingen: Betonvereniging, BFBN, BRBS, Cascade, Cement en Betoncentrum, VOBN, VWN
 • Advies: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sustcon
 • Overheid: Ministerie Infrastructuur en Milieu

Lees de volledige verklaring Green Deal Beton Concreet 1.0 (pdf, 49 kB)