Nieuws

Forse reductie CO2-uitstoot Strukton eerste helft 2012

01 oktober 2012

De werkmaatschappijen die vallen onder het CO2 Bewust certificaat van Strukton Groep (Strukton Bouw, Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten) hebben in de eerste helft van 2012 hun CO2-uitstoot gereduceerd met 12% ten opzichte van diezelfde periode in 2011. Hiermee ligt het bedrijf op koers om de reductiedoelstelling van 2% gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten voor 2012 te behalen.

CO2-uitstoot eerste helft 2012 

De CO2-uitstoot in de eerste helft van 2012 was in totaal 9.895 ton CO2 (2011: 11.258 ton). Deze grote reductie komt vooral door de overschakeling op groene stroom. Eind week 24 was ruim 50% van het elektriciteitsverbruik van Strukton groen. Daarnaast zijn ook het brandstofverbruik van leaseauto’s en het aantal kilometers met privéauto’s gedaald. Dit bewijst dat het mobiliteitsbeleid zijn vruchten begint af te werpen.

Strukton Rail

Strukton Rail heeft een eigen certificaat en rapporteert apart. Deze werkmatschappij  reduceerde zijn CO2-uitstoot in de eerste helft van 2012 met 6% ten opzichte van dezelfde periode in 2011. De uitstoot daalde van 8.767 ton in de eerste helft van 2011 tot 8.233 ton in de eerste helft van 2012. Er lijkt een verschuiving op te treden van reizen met de auto naar het openbaar vervoer.

Initiatieven

Strukton heeft al veel initiatieven genomen om samen met ketenpartners te werken aan een duurzamere wereld, denk bijvoorbeeld aan Het Nieuwe Draaien, de oprichting van het ESCoNetwerk, de recycling van spoorballast en het C2CA project voor betonrecycling.

Het bedrijf blijft ook in de toekomst zijn verantwoordelijkheid nemen om samen met de sector tot initiatieven te komen die bijdragen aan CO2-reductie.

Daarnaast worden de huidige acties gecontinueerd zoals:

  • volledige overschakeling op groene stroom
  • verder aanpassen van het leasewagenpark
  • reduceren papierverbruik
  • blijven stimuleren van het gebruik van de NS Business Card