Nieuws

Eerste Safety Award Noord/Zuidlijn voor combinatie Heijmans en Strukton

20 september 2012

Heijmans en Strukton, de aannemers die samen de zinktunnels aanbrengen bij het Centraal Station, hebben de eerste Noord/Zuidlijn Safety Award gewonnen. Ze scoorden met een 8,2 het hoogste gemiddelde cijfer. Op 19 september is de Award uitgereikt aan het projectteam.

Een groot aantal bedrijven werkt aan de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, projectbureau Noord/Zuidlijn, lanceerde bij deze bedrijven in juni 2012 een Veiligheidscampagne. Doel van de campagne is met elkaar het bewustzijn rondom veilig werken vergroten. De opdrachtgever beoordeelde de prestaties van de uitvoerende partijen op het gebied van Veiligheid en Gezondheid.

De opdrachtgever toetste gedurende drie maanden aan de hand van 20 criteria.
Heijmans en Strukton scoorden bovengemiddeld op de criteria:

  • Melding maken van gevaarlijke situaties en bijna-ongevallen, terwijl er geen ongevallen hebben plaatsgevonden.
  • Op- en aanmerkingen op werkplannen worden snel en goed opgepakt en verwerkt.
  • Leiding neemt veiligheid bij voorbereiding en uitvoering van werk serieus.
  • Weinig opmerkingen tijdens dagelijks toezicht op veiligheid en gezondheid over een lange(re) periode. De weinige opmerkingen die er waren werden direct opgepakt.