Nieuws

CO2-reductie na eerste helft 2012 weer terug op koers

18 oktober 2012

In de eerste helft van 2012 heeft Strukton Civiel zijn absolute CO2-uitstoot gereduceerd met 20% ten opzichte van 2011. Gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten is de CO2-uitstoot met 13% gedaald. Ten opzichte van 2009 is de CO2-uitstoot, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten, met 5% gedaald. Hiermee liggen we op koers om de lange termijn doelstelling van 15% CO2-reductie, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten, in 2020 te behalen. De totale CO2-uitstoot in de eerste helft van 2012 is 4.339 ton CO2.

Deze reductie is voor een groot deel toe te schrijven aan de omschakeling van grijze- en reguliere groene stroom naar gecertificeerde windenergie. Er zijn zoveel mogelijk aansluitingen omgezet naar deze vorm van groene energie. De CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteit is hierdoor fors gedaald. Per 1 januari 2013 is het helaas pas mogelijk om de resterende aansluitingen om te zetten, waardoor we de tussendoelstelling (90% groene stroom in 2012) waarschijnlijk niet halen. In 2011 was 37% van het totaal stroomverbruik groene stroom, wat in de eerste helft van dit jaar is gestegen naar 45% en eind 2012 naar alle verwachting 70% zal zijn. Dit zijn aanzienlijke stappen vooruit. De doelstelling van 100% groene stroom in 2013 is nog altijd haalbaar en blijft natuurlijk staan.

De CO2-uitstoot als gevolg van mobiliteit is in de eerste helft van 2012 gedaald ten opzichte van 2011. Dit komt met name door een tijdelijke daling van het brandstofverbruik van leaseauto’s. Als we naar het hele jaar kijken verwachten we van deze leaseauto’s een gelijkblijvend brandstofverbruik en dus ook een gelijkblijvende CO2-uitstoot. Daarnaast is er een 4% daling geconstateerd in het gebruik van privéauto’s voor woon-werkverkeer en zakelijke doeleinden. Het aantal afgelegde kilometers met de trein is gehalveerd.

We kunnen concluderen dat de stijgende trend van 2010 en 2011 is gekeerd en dat de CO2-emissie gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten van Strukton Civiel terug is op de gewenste lange termijn trend.

e-Driver

Een ander initiatief die bijdraagt aan de CO2-reductie is e-Driver. Dit is een online tool waarmee medewerkers gestimuleerd worden om veiliger en zuiniger te rijden. Bij Strukton Worksphere loopt een pilot waar bij deelnemers na drie maanden een brandstofbesparing van 8,5% is geconstateerd ten opzichte van de drie maanden daarvoor. Strukton Civiel heeft daarom besloten e-Driver de tweede helft van 2012 gefaseerd in te voeren. Dit levert een CO2-uitstootreductie op van 445 ton (5% ten opzichte van de totale CO2-uitstoot van Strukton Civiel in 2011) en heeft een aanzienlijk besparingspotentieel aan jaarlijkse brandstofkosten. Een bijkomend voordeel van e-Driver is de aandacht voor verkeersveiligheid, waardoor schadegevallen voorkomen kunnen worden.

CO2 footprint

Om de voortgang in CO2-reductie te monitoren, registreert en rapporteert Strukton Civiel zijn CO2-uitstoot volgens de internationale standaard in drie categorieën: scope 1, scope 2 en scope 3.
Scope 1 betreft de directe uitstoot, bijvoorbeeld door auto’s en materieel. Scope 2 betreft indirecte uitstoot als gevolg van energieverbruik. Scope 3 bevat alle indirecte uitstoot met andere oorzaken dan energieproductie.

Uitstoot CO2 2012 ten opzichte van 2011

  1e helft 2012 1e helft 2011
Totaal scope 1 3.679 ton 4.452 ton
Scope 2 (elektriciteit) 346 ton 698 ton
Scope 3 314 ton 348 ton
Totaal 4.339 ton CO2 5.498 ton CO2