Nieuws

China ziet kansen in Nederlandse methode getijdenenergie

27 september 2012

In een overeenkomst tussen China en Nederland, die vandaag is ondertekend, hebben beide landen afgesproken om gezamenlijk onderzoek te doen naar een geheel nieuwe vorm van winning van getijdenenergie. Met deze methode, genaamd ‘Dynamic Tidal Power’ (DTP), kan op zeer grote schaal op een duurzame en voorspelbare manier energie worden opgewekt voor vele miljoenen huishoudens. Vanaf heden zullen China en Nederland gezamenlijk werken aan de verdere ontwikkeling van Dynamic Tidal Power.

DTPsigningChina 

Dynamic Tidal Power vraagt om een lange dam dwars op de kust. Door het specifieke gedrag van het getij blijkt voldoende waterstandsverschil over de dam te ontstaan waaruit elektriciteit kan worden opgewekt. Een belangrijk voordeel van deze methode is dat er geen kustinham hoeft te worden afgesloten. Uit eerdere studies is gebleken dat een Dynamic Tidal Power langs de kust van China in de orde van 15.000 MW opgesteld vermogen kan krijgen, wat overeenkomt met het vermogen van de allergrootste waterkrachtcentrales ter wereld.

De Nederlandse overheid heeft een subsidie beschikbaar gesteld aan een consortium van Nederlandse bedrijven die onder de naam ‘POWER’ onderzoek verricht naar de haalbaarheid van Dynamic Tidal Power. Het consortium bestaat uit Strukton Engineering, ARCADIS Nederland, Technische Universiteit Delft, Pentair Nijhuis, DNV KEMA, Oranjewoud, IMARES, en H2iD. Het project bedraagt totaal ruim 2,1 miljoen euro en loopt van januari 2012 tot eind 2014. In augustus 2012 heeft de Chinese National Energy Administration een groep van Chinese topbedrijven en onderzoeksinstituten samengesteld om met het Nederlandse POWER consortium verdere gezamenlijke studies te verrichten. Vandaag heeft dit officieel vorm gekregen door het tekenen van de overeenkomst.

Alle betrokken partijen beseffen dat er nog veel onderzoek nodig is voordat een Dynamic Tidal Power energiecentrale kan worden gebouwd. Zo stelt Peng Cheng, Directeur-Generaal van Hydropower and Water Resources Planning and Design General Institute: 'Veel werk moet worden verzet om te bepalen of DTP een haalbare optie is voor China. We hopen dat een geschikt demonstratieproject ontworpen kan worden in de komende één à twee jaar. Als het demonstratieproject succesvol blijkt te zijn dan hebben we een solide basis om de toepassing van een grootschalige DTP centrale te onderzoeken.'

‘Ik ben ervan overtuigd dat onze gezamenlijke inspanningen er toe zullen leiden dat DTP in de komende jaren wordt gedemonstreerd en dat het concept in de komende tien jaar volledig toegepast gaat worden,’ zegt Hans Moll, Directeur bij Strukton Engineering en penvoerder van het POWER consortium.

'De National Energy Administration promoot de inzet van duurzame energie in China. We willen de kracht van onze zeeën optimaal benutten. Een zorgvuldig onderzoek is van belang om te oordelen of DTP toegepast kan worden in China en om de technologie verder te ontwikkelen,' aldus Liang Zhipeng, plaatsvervangend Directeur-Generaal van the Department of New and Renewable energy, National Energy Administration in China.

Het ondertekenen van de overeenkomst is gecombineerd met een technische conferentie voor experts uit beide landen. ‘In een DTP project zien we de unieke combinatie van de Nederlandse waterbouwtechniek en de groeiende Chinese ambitie en kennis met betrekking tot duurzame energie,’ aldus Mr. C.P. Buijink, Secretaris-generaal van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Kijk voor meer informatie op de website van POWER.

Er is op de site van Power ook beeldmateriaal beschikbaar.

Dit is een persbericht van het consortium POWER, dat bestaat uit Strukton Engineering, ARCADIS Nederland, Technische Universiteit Delft, Pentair Nijhuis, DNV KEMA, Oranjewoud, IMARES, en H2iD.