Nieuws

Bouw- en infrasector tekenen intentieverklaring veilig werken

30 oktober 2012

Strukton is een van de vijftien partijen die zich inzetten om de veiligheidscultuur in de bouwsector verder te verbeteren. Martijn Smitt, directeur Strukton Civiel, zal tijdens de RWS Safety Top op dinsdag 30 oktober 2012 in Utrecht een intentieverklaring ondertekenen om uiterlijk medio 2013 te komen tot een Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’.

Intentieverklaring2 

Het initiatief wordt ondersteund door onder meer Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, ProRail, KIVI NIRIA en de grote bouwondernemingen. Zij streven naar uniformering van de werkwijze en aanpak op het gebied van veiligheidsmanagement en naar harmonisatie van de daarbij gebruikte instrumenten.

De betrokken partijen uit de bouw, infra en installatietechniek werken samen om de veiligheidscultuur van hun eigen organisatie te kunnen verbeteren en een voorbeeld te zijn voor de gehele branche. Voor de opstelling en uitwerking van de Governance Code wordt ingezet op ketenbenadering, standaardisatie en uniformering, scholing en het delen van informatie of leren van elkaar.

Volgens de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben in de in de infrasector in de afgelopen tien jaar 325 ongevallen plaatsgevonden, waarbij achttien dodelijke slachtoffers vielen te betreuren. Jaarlijks komen er op bouwterreinen gemiddeld vijf mensen om het leven en houden er tientallen blijvend letsel over door een val van een ladder of steiger. De initiatiefnemers vinden het leed dat de ongevallen teweegbrengt bij medewerkers en hun gezinnen, onacceptabel. Zij wijzen er tevens op dat ongevallen ook aanzienlijke bedrijfsschade en maatschappelijke kosten met zich meebrengen.

De ondertekenaars van de intentieverklaring zullen actief en openbaar verantwoording afleggen over hun veiligheidsinspanningen, bijvoorbeeld in hun jaarverslaggeving, op eigen websites of op een op te zetten gezamenlijke website waarop elke partij doelstellingen en prestaties publiceert.

De vijftien partijen zijn: Acta, AKD Notarissen Advocaten, Ballast Nedam, Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer, Heijmans, KIVI NIRIA, ministerie van Defensie, ProRail, Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Strukton, TBI, Unica en VolkerWessels.