Nieuws

Door 15 partijen in de bouw en infrastructuur worden afspraken over veilig werken gemaakt

24 oktober 2012

Er gebeuren nog altijd te veel ongevallen en veiligheidsincidenten bij bedrijven en overheden die actief zijn in de bouw en infrastructuur. Dat zorgt voor menselijk leed en schade aan bedrijven. De bedrijfsresultaten staan al onder druk. De overheid bezuinigt. Kunnen wij ongevallen verregaand uitbannen en kunnen wij veiligheid op een meer doelmatige, uniforme manier realiseren? Die vraag willen 15 partijen, opdrachtgevers zowel als opdrachtnemers, samen gaan beantwoorden. Daartoe worden op 30 oktober afspraken vastgelegd.

Alleen al in de grond-, weg en waterbouw zijn volgens de Inspectie SZW de afgelopen 10 jaar 325 ongelukken gebeurd, waarbij bouwpersoneel in het ziekenhuis terechtkwam of zelfs om het leven kwam. Van de 340 slachtoffers van deze ongevallen zijn 18 werknemers overleden en hebben 118 blijvend letsel overgehouden. Verder kampt een op de vijf werknemers in de sector met gezondheidsklachten door het werk.

Jaarlijks komen er op bouwterreinen gemiddeld vijf mensen om het leven en houden er tientallen blijvend letsel over door een val van een ladder of steiger.

Door al die ongevallen ontstaat veel ellende bij onze werknemers en hun gezinnen en dit brengt natuurlijk ook bedrijfsschade en maatschappelijke kosten met zich mee. Dat moet afgelopen zijn vinden wij. Wij gaan afspraken maken over hoe we als opdrachtnemers en opdrachtgevers tot meer veiligheid kunnen komen, tegen geringere inspanningen.

De intentieverklaring die wij op 30 oktober samen ondertekenen is de start om te komen tot een Governance Code, tot leefregels of spelregels of ander kader dat voor de aannemers en dienstverleners en hun opdrachtgevers een transparant en uniform kader biedt; dat een level playing field bevordert en dat uitnodigt tot meer samenwerking en uniformering. Deze intentieverklaring wordt nu ondertekend door topvertegenwoordigers van 15 partijen die samen een ‘coalitie van welwillenden’ vormen, maar er zijn meer belangstellenden, zo is al gebleken. Door te uniformeren en standaardiseren in onze risicobenadering, onze werkwijze, onze opleiding en training, in de persoonlijke beschermingsmiddelen, het toezicht, etc. kunnen we samen veel meer bereiken dan een ieder voor zichzelf kan.

Nu we hier samen de schouders onder gaan zetten zal het echt veiliger gaan worden, en met minder moeite!