Nieuws

Strukton Civiel reduceert CO2-uitstoot in 2010

06 juli 2011

In 2010 heeft Strukton Civiel zijn CO2-uitstoot gereduceerd met 2% ten opzichte van 2009. Strukton Civiel voldoet hiermee aan de doelstelling om de CO2-uitstoot met 2% te reduceren ten opzichte van het voorgaande jaar.

Bos 

De totale CO2-uitstoot van Strukton Civiel in 2010 was 14.942 ton CO2 (2009: 15.263 ton CO2). In scope 1 en 2 heeft een beperkte toename plaatsgevonden. De oorzaken zijn een stijging in het brandstofverbruik van eigen materieel en in het brandstofverbruik van leaseauto’s. In 2009 zijn we gestart met het stimuleren van ABC-label voor leaseauto’s. Deze stimulans wordt de komende jaren doorgezet. Er is een afname van 5% in het gasverbruik behaald. In scope 3 heeft Strukton Civiel enorme besparingen gedaan in de CO2-uitstoot. Er is een afname van 68% behaald in de vliegreizen die gemaakt zijn naar projecten in het buitenland. Ook de kilometers gereden met privé auto’s is met 48% afgenomen.

CO2-reductie programma

In 2010 is bewust gewerkt aan de voor 2010 vastgestelde doelen en de daaruit voortvloeiende acties. Het ingezette beleid en de daarbij behorende acties hebben onvoldoende effect gehad voor scope 1 en 2. Het beleid wordt voor 2011 hierop aangepast. Met de andere werkmaatschappijen van Strukton is afgesproken om eind 2011 over te gaan op een lange termijn doelstelling. De focus ligt meer op de houding en het gedrag in de dagelijkse werkzaamheden. Om dit alles in goede banen te leiden en de aandacht te geven die het nodig heeft,  zijn er twee projectleiders/beleidmakers in dienst getreden die vanaf kwartaal drie starten.

Strukton Civiel blijft ook in 2011 zijn verantwoordelijkheid nemen om samen met de sector tot initiatieven te komen die bijdragen aan de CO2-reductie. Daarnaast worden huidige acties gecontinueerd zoals:

  • Verder aanpassen van het leaseauto wagenpark,
  • Het blijven stimuleren van het gebruik van de NS Business Card,
  • gebruik maken van groene stroom,
  • reduceren van papier verbruik en verder ontwikkelen van e-factureren,
  • gebruik maken van energiezuinige bouwketen,
  • de ontwikkeling, de uitvoering en het onderhoud van offshore en onshore gerelateerde duurzame energiebronnen. Speerpunten hierbij zijn golfenergie, winenergie en getijdenenergie.   

Sectorbrede verbeteracties

Strukton Civiel zet zich extern in voor sectorbrede verbeteracties en initiatieven die bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Een voorbeeld hiervan is het C2CA project dat gesubsidieerd is door de Europese Unie. Een project bestaande uit 14 projectpartners die baanbrekende innovaties doen in betonrecycling. Daarnaast wordt op alle projectlocaties actief het Bewuste Bouwers keurmerk ingezet. Een keurmerk voor bouwplaatsen die bewust omgaan met hun omgeving. De leidende principes vormen een goede basis voor het maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid (MVI). Dit beleid stimuleert opdrachtnemers medeverantwoordelijkheid te nemen voor het milieu. In 2010 is ook een nationale CO2-database gelanceerd in samenwerking met andere bouwbedrijven.