Nieuws

Oplevering Ecoducten A2 Maastricht

16 december 2011

Over de A2 ter hoogte van Meerssen/Bunde zijn ter versterking van de natuur in de Landgoederenzone de ecoducten Bunderbosch en Kalverbosch gerealiseerd. Deze ecoducten zijn vrijdag 16 december opgeleverd. Dit is tevens het eerste zichtbare resultaat van het project A2 Maastricht.

ecoducten_maastricht 

De ecoducten overspannen op twee plaatsen de A2: aan de westzijde vindt men het ecoduct Bunderbosch en aan de oostzijde het ecoduct Kalverbosch. De barrières voor de natuur in dit gebied worden op deze manier opgeheven. Op de ecoducten zijn lichtschermen geplaatst om verblinding van dieren door weg- en autoverlichting te voorkomen. De vele bijzondere en beschermde dieren in dit gebied, kunnen via de ecoducten veilig en in alle rust oversteken.

Opdrachtnemer is Avenue2, bestaande uit Strukton en Ballast Nedam. Opdrachtgever is het Projectbureau A2 Maastricht. Hierin werken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Maastricht samen. Staatsbosbeheer zal de natuur op en rond de ecoducten beheren. De gemeente Meerssen beheert het nieuwe wandelpad en Rijkswaterstaat de brugconstructies.