Nieuws

Conferentie Cradle to Cradle duurzaam beton

20 juni 2011

Strukton Civiel organiseert op 23 juni a.s. een conferentie over Cradle to Cradle en duurzaam beton in het Bomencentrum in Baarn. Strukton organiseert dit in samenwerking met Vernieuwing Bouw en Bouwend Nederland. Zij organiseren deze conferentie om samen met de betonsector kennis en ervaring te delen over nieuwe mogelijkheden van duurzaam materiaalgebruik, het reduceren van grondstofgebruik en CO2-reductie. En om samen met de gehele betonketen te werken aan een nieuwe concrete aanpak van betonrecycling.

Duurzaam beton in het daglicht

Alle aspecten van duurzaam beton komen op 23 juni aan bod, toegelicht vanuit zeer diverse disciplines. In de bijlage vindt u het programma en het overzicht van alle sprekers. Op 23 juni krijgen de aanwezigen (o.a. Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, gemeenten, provincies, aannemers, beton- en cementproducenten, recyclebedrijven en universiteiten) antwoord op de volgende vragen:

  • Staat 100% hergebruik van beton niet op gespannen voet met duurzaamheid en CO2-reductie?
  • Welke aanpassingen zijn er nodig in de huidige betonketen?
  • Welke praktijkvoorbeelden zijn er en wat is hun succes/tekortkoming?
  • Is 100% hergebruik een extra kostenpost of levert het ook iets op?
  • Welke kansen zijn er voor Nederlandse ondernemers?

Aanleiding

Aanleiding voor de conferentie is het initiatief dat de Technische Universiteit Delft en Strukton Civiel hebben genomen voor een uniek onderzoeksproject om beton 100% te recyclen. Inmiddels zijn veertien Europese partijen – waaronder universiteiten, onderzoekscentra, cementproducenten, aannemers en leveranciers – met een unieke Europese subsidie een pilotproject gestart. Het streven is om een nieuwe Cradle to Cradle-betonrecyclingmethode te ontwikkelen die kan gaan gelden als Europese standaard.

Achtergrondinformatie onderzoeksproject Europese Commissie

De komende vier jaar onderzoeken veertien Europese bedrijven 100% recycling van beton. Traditioneel wordt sloopafval van beton gebruikt in de wegenbouw. De nieuwe methodiek bewerkt sloopafval van beton tot grondstof voor het produceren van nieuw beton. Het onderzoek richt zich op een baanbrekende technologie voor de productie van cement en schone aggregaten uit betonafval. Daarbij is er een pilotproject aangewezen: de sloop van de oude kantoortorens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en Belastingdienst in Groningen en het hergebruik van het sloopmateriaal: het grove materiaal als grindvervanger in betonmortel en het fijne betonpuin als nieuw cement. Het onderzoek richt zich op economische en ecologische levensvatbaarheid van deze nieuwe methodiek en het definiëren van nieuw overheidsbeleid tot een duurzame betonsector zonder afval.