Nieuws

Strukton wint Agema Prijs 2010

10 november 2010

Strukton Afzinktechnieken heeft de prof.dr.ir. J.F. Agema Prijs 2010 gewonnen met het project Busan-Geoje Fixed Link, waarvoor een afzinktunnel is aangelegd op de oceaanbodem van Zuid-Korea. Gisteren werd de prijs uitgereikt op de Waterbouwdag in Theater De Flint in Amersfoort.

Stimulans voor waterbouw in Nederland

De prijs – een beeldhouwwerk en een oorkonde – is in het leven geroepen om de waterbouw in Nederland te stimuleren en waterbouwkundige Jan Agema, die onder meer betrokken was bij het ontwerp en de bouw van de Stormvloedkering in de Oosterschelde, te eren. De prijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt aan het meest innovatieve waterbouwkundige werk dat in de afgelopen vijf jaar is gereedgekomen.

Jury

De jury van 2010 bestond uit prof.ir. drs Han Vrijling (voorzitter), prof.ir. Jan Stuip (secretaris), dr.ir. Bas Jonkman, ir. Jan de Jong, dr.ir. Marcel van Gent en ir. Pieter Janssen.

Uitgekiend

‘De Busan-Geoje Fixed Link is een prachtig staaltje van Nederlandse waterbouw. Een combinatie van technisch kunnen met de eigen cultuur van samenwerking in het verre Korea’, aldus de jury. ‘Constructieve waterbouw ten top met een nieuwe afzinkmethode voor de tunnelelementen op een waterdiepte van soms meer dan 50 meter. Een logistieke uitdaging op het open water van de zeestraat. Er werd gekozen om geen toegangsschacht toe te passen, maar met een zeer geavanceerd systeem voor plaatsbepaling en positionering de tunnelelementen af te zinken en precies op elkaar aan te laten sluiten. Voorbereidende modelproeven in het MARIN en goede voorspellingen van het weer en de golfcondities waren onderdeel van het uitgekiend logistiek proces van transport, afzinken en positioneren van de tunnelelementen. De opdrachtgever was zeer tevreden over de manier van samenwerken en de vernuftige werkwijze: “We like the Dutch approach”.’

Jury looft integrale en innovatieve aanpak

De jury heeft grote waardering voor integrale en innovatieve aanpak van ontwerp en uitvoering, zowel wat betreft het proces als de techniek. De jury acht die aanpak van grote waarde voor vele andere landen in de wereld en het Busan-Geoje Fixed Link project verdient daarom de prof.dr.ir.J.F. Agema Prijs 2010 voor waterbouwkundige werken.
www.waterbouwdag.nl