Nieuws

Parkeergarage Oosterdokseiland op tijd opgeleverd

07 oktober 2010

De bouw van de definitieve entree (kavel 5) en de parkeergarage (kavel 0) onder het Oosterdokseiland zijn officieel afgerond. Op donderdag 7 oktober zijn de kavels 0 en 5 officieel overgedragen en opgeleverd aan opdrachtgever OOA CV, een joint venture tussen MAB Development en Meyer Bergman. Door de oplevering is Amsterdam per direct 292 en op termijn in totaal meer dan 1660 parkeerplaatsen rijker.

De bouw van het project is eind 2007 gestart en Strukton Civiel Projecten is erin geslaagd het project tijdig op te leveren.
Op 1 mei 2010 is de definitieve entree al in gebruik genomen en begin 2011 zal gefaseerd de rest van de parkeergarage geopend worden voor publiek. E.e.a. is afhankelijk van de voortgang van bovenliggende bouwprojecten. .

De bouw van de garage is voorspoedig verlopen. Projectmanager Edgar van der Meer: “Het voltooien van dit project is zeker een huzarenstukje, want op het Oosterdokseiland werken we zij aan zij met diverse andere aannemers op vijf aangrenzende kavels. Dat vormt tevens de grootste uitdaging: een dergelijk groot project afleveren door optimaal te presteren in de kleine ruimte. We hebben hier niet alleen met andere aannemers te maken, maar bijvoorbeeld ook met wandelaars en fietsers bij de Openbare Bibliotheek en het Conservatorium van Amsterdam, die al in gebruik zijn. Aan de ene zijde van het project worden winkels, kantoren, appartementen en het City Inn Hotel gebouwd, terwijl men aan de andere zijde bezig is met de sloop van het oude Post CS gebouw. Een goede afstemming met alle aannemers, opdrachtgever OOA C.V. en alle andere betrokken partijen is dus cruciaal. De oplevering is dan ook een hoogtepunt voor ons. Door flink aan te poten en creatieve oplossingen te bedenken, heeft ons team dit binnen de gestelde tijd opgeleverd. Een prestatie van formaat.’’

De kavels op Oosterdokseiland

Oosterdokseiland is een eiland in wording. Op kavel 1 verrijst het City Inn Hotel (door Strukton Civiel Projecten) dat in het 1e kwartaal van 2011 wordt opgeleverd. De kavels 2 en 3 zijn momenteel in aanbouw en bieden ruimte aan winkels (Saturn), kantoren (o.m. hoofdkantoor Vodafone) en sociale huur- en koopwoningen. Kavel 4  (Openbare Bibliotheek van Amsterdam en restaurant Vapiano) en 5 (Amsterdams Conservatorium en hoofdkantoor TomTom) zijn al enige tijd in gebruik.  Kavel 6, de voormalige locatie van Post CS, krijgt ook een multifunctionele invulling.
Alle gebruikers van de gebouwen hebben uiteindelijk toegang tot de parkeergarage met één entree en uitgang voor auto’s aan de spoorzijde en meerdere uitgangen voor voetgangers.