Nieuws

Investering in zonne-energie alleen in bestaande stations

28 april 2010

ProRail gaat alleen investeren in zonne-energie op bestaande stations, zoals bij de verbouwing van het CS Rotterdam en Utrecht.

Het plan van het bedrijf Europe’s Energy Point om in Zutphen spoor te overkappen met zonnepanelen wijst de spoorwegbeheerder voorlopig af. Uit onderzoek van Ecofys blijkt dat deze toepassing financieel minder aantrekkelijk is dan panelen in bestaande perronoverkappingen. Bovendien leveren zonnepanelen boven spoor te veel veiligheidsrisico’s op, omdat spooronderhoud wordt bemoeilijkt, aldus ProRail. Deze richt zich nu op lopende projecten van CS Rotterdam en Utrecht. In Rotterdam heeft TBI Infra de opdracht gekregen om zonnepanelen te installeren in de glazen overkapping van de nieuw te bouwen stationshal. Op CS Utrecht is Strukton al begonnen met de bouw van de glazen perronkappen waarin zonnecellen zijn geïntegreerd. ProRail wil in eerste instantie in de bestaande bebouwing van stations energie besparen en CO2-uitstoot reduceren. Volgens de spoorwegbeheerder kost dat minder, omdat er al een draagconstructie en elektriciteitsleidingen met aansluiting op het net aanwezig zijn.

Bron: Cobouw, 28-04-2010