InfraNext: Infrastructuur op bestelling

InfraNext maakt regionale projecten voor een minimaal budget realiseerbaar door de principes van pps toe te passen in de regionale markt. Door de complexe structuur van grotere pps-projecten te versimpelen worden contracten eenvoudiger, zijn er minder partijen betrokken en wordt de proceduretijd sterk ingekort. En betaalt de opdrachtgever pas zodra het project is gerealiseerd.

Standaardproducten

In plaats van unieke ontwerpen en contracten levert InfraNext standaardproducten voor veel voorkomende problemen. Zo hebben bijvoorbeeld veel gemeentes en provincies belang bij het elimineren van (gevaarlijke) spoorwegovergangen. Vaak wordt bij elk project het wiel opnieuw uitgevonden met een nieuw ontwerp en een nieuw contract. InfraNext gaat uit van een standaard onderdoorgang die op verschillende locaties wordt toegepast.

Standaardiseren zorgt voor:

  • Lagere kosten
  • Kortere procedure
  • Mogelijkheid voor private financiering voor kleine projecten (< ± 5 miljoen)

Ontzorgen

InfraNext ontzorgt de publieke opdrachtgever die een goedgekeurd en in de praktijk bewezen standaardontwerp kiest, met of zonder aangeboden extra opties (zoals een fietspad in de onderdoorgang onder het spoor). Projectspecifieke zaken (zoals de planning) worden beschreven in een bijlage bij het standaardcontract. Strukton verzorgt de bouw, de financiering en het beheer en onderhoud van het project. De opdrachtgever betaalt pas als het project gerealiseerd is en de dienst wordt geleverd, op basis van beschikbaarheid.

Concept

InfraNext is nog niet klaar om morgen toe te passen, maar een concept dat we graag samen met publieke en private partijen willen uitwerken. Spelen er in uw gemeente vraagstukken die andere gemeentes of provincies ook hebben? En denkt u dat er een standaardoplossing voor zou moeten zijn? Dan is InfraNext wellicht een manier om deze oplossingen daadwerkelijk te realiseren.

InfraNext_met tekst

Contact

Hans Oude Nijhuis
Projectmanager