Sprekers

Verschillende sprekers komen op 12 februari hun kennis delen. Lees hieronder meer over onze sprekers.

prof.dr.ir. Michel Haas

TU Delft

Michiel Haas is sinds 25 jaar adviseur duurzaam bouwen met zijn bureau NIBE en is daarnaast hoogleraar aan de TU Delft, faculteit Civiele Techniek, leerstoel Materials & Sustainability. 


dr.ir. Frens Pries

directeur Betonvereniging

Frens Pries studeerde in 1982 af aan de TH-Delft. In 1995 volgde een promotie aan de Erasmus Universiteit op het onderwerp Innovatie van de bouwnijverheid. Hij heeft ondermeer gewerkt bij het bouwconcern NBM-Amstelland en was daarna DGA van bedrijven als Balance&Result organisatie adviseurs en PRO6managers. Na een aantal jaren lectoraat (Nieuwe cultuur in de Bouwnijverheid) is hij in 2011 benoemd als directeur van de Betonvereniging. Onder het motto “Niets zo praktisch als een goede theorie!” verscheen er van zijn hand een groot aantal wetenschappelijke en opiniërende artikelen. Hij neemt daarin vooral afstand van de huidige enorme en nutteloze bureaucratisering van het bouwproces.


Eric van Roekel

Manager Grondbank Nederland

Eric van Roekel, manager bij Grondbank Nederland, Afvalbank Nederland en Grind en Ballast Recycling Nederland (onderdeel van Strukton). Allen bedrijven die zich bezig houden met grondstoffen en recycling. Hiernaast is Eric betrokken bij het Europeese FP7 project C2CA (Concre to Concrete Agregates) en de Green Deal Beton van MVO Nederland.


Rob Buren

Directeur District West Mebin B.V.

Rob Buren trad in september 2007 in dienst bij Mebin als Districtsdirecteur West. Daarvoor heeft Rob onder andere gewerkt in de petrochemische industrie in het Midden-Oosten en Afrika. Terug in Nederland al meerdere jaren actief in de bouw. Als districtsdirecteur West draagt hij samen met zijn managementteamleden de verantwoordelijkheid om de strategische doelstellingen van Mebin te realiseren. Recycling en ketenintegratie zijn hierbij twee belangrijke speerpunten.


Evert Schut

RWS/Projectmanager MVO Netwerk Beton

Evert Schut is programmamanager van de Green Deal Beton. Hij werkt voor Rijkswaterstaat als sr. adviseur, gespecialiseerd in het thema materialen en duurzaamheid. Vanuit Rijkswaterstaat is hij sinds 2012 gedetacheerd bij MVO Nederland om uitvoering te geven aan de Green Deal Beton. ‘VANG’: Van Afval Naar Grondstof is een speerpunt van het huidige kabinet, maar ook de rode draad door de carrière van Evert. In de jaren rond de eeuwwisseling heeft hij als directeur van brancheorganisatie BRBS een rol gespeeld bij initiatieven gericht op het sluiten van de betonketen. Bij Rijkswaterstaat heeft hij duurzaam inkopen en het gebruik van Dubocalc helpen ontwikkelen.


prof.dr. Peter Rem

TU Delft

Enthousiast over zijn nieuwe leerstoel Resources en Recycling en benoeming tot hoogleraar, hoopt Peter Rem samen met zijn staf hun ambities waar te maken voor het omzetten afval in waardevolle grondstoffen. In 2008 won hij de Meest Ondernemende Wetenschapper -award van de TU Delft voor de maatschappelijke en economische impact van Rems vernieuwende afvalscheidingstechnieken.


Harry Hofman

MVO Manager Strukton

Als MVO Manager van Strukton heeft Harry Hofman het initatief genomen voor het programma Grondstofrecycling bij Strukton. Het uitgangspunt hierin is dat al het afval een grondstof is. Binnen dit programma worden proeven gedaan met het recyclen van beton. Tevens is hij lid van de projectgroep Green Deal Beton keten.

Programma

Weten hoelaat onze sprekers het woord nemen?

Bekijk hier het programma

Documentatie

Rondom het seminar is er documentatie beschikbaar.

Bekijk de documentatie