Seminar: Duurzaam Beton (Ver)bindt

Niemand kan er omheen: beton is wereldwijd het meest gebruikte bouwmateriaal en het is verantwoordelijk voor zeker 5 % van de door de mens veroorzaakte CO2 emissies. Dit maakt de verduurzaming ervan interessant. Het maakt dan niet uit of het gaat om betonvloeren, tunnels of viaducten. Die kansen kunnen we echter niet alléén verzilveren: ketensamenwerking is een múst om beton en zijn toepassingen verder te verduurzamen. Bijvoorbeeld het gebruik van betongranulaat in beton en het gebruik van secundaire grondstoffen voor klinkerarme cementsoorten.

De sleutel

(Ver)binden is de sleutel tot duurzaam beton. Dat biedt in bouwprojecten hoogwaardiger oplossingen, minder bouwfouten en verspilling, lagere faalkosten en meer bouwveiligheid. Dit en meer wordt nader behandeld tijdens het seminar Duurzaam Beton (Ver)bindt.

Inzichten en technologieën 

Tijdens dit seminar komen de nieuwste inzichten en technologieën aan bod vanuit o.a. TU Delft, de Green Deal Beton en recente bouwprojecten waar Strukton en Heidelbergcement Benelux bij betrokken zijn.