Programma

Voorzitter: Frens Pries (Directeur Betonvereniging)

8.30      Opening

Robert Bos (directeur Strukton Civiel)

8.40      Duurzaam bouwen met beton, waarom?

Harry Hofman (MVO Manager Strukton) en Evert Schut (RWS / Projectmanager MVO Nederland)

Duurzaam beton heeft vele voordelen ten opzichte van “regulier” beton. Maar wat is nu eigenlijk duurzaam beton en wat kunnen we er nu mee in de praktijk? En hoe wordt dat in Nederland samen in de keten ontwikkeld? Harry Hofman en Evert Schut laten zien hoe RWS en bedrijven in de Green Deal Beton dit aanpakken.

9.05      Duurzame bindmiddelen en duurzaam beton: kansen voor nu en de toekomst.

Peter de Vries (medewerker Technische Marketing, ENCI B.V)

De kansen liggen voor het oprapen, nu én in de toekomst. Graag laten wij zien wat de winst van bouwen met duurzaam beton kan zijn. Peter de Vries presenteert verschillende cementsoorten en alternatieve bindmiddelen. Daarnaast wordt er gekeken naar de milieu-impact en rol van beton binnen de keten.

9.35      De mogelijkheden van duurzaam beton.

Prof. Peter Rem (TU Delft)

Tijd voor praktijkvoorbeelden. Peter Rem, professor aan de TU Delft laat de mogelijkheden van duurzaam beton zien aan de hand van de centrale thema’s: innovatie, economie en samenwerking.

10.00    Pauze

10.30    Wat verdienen we aan duurzaam beton: businesscase.

Eric van Roekel (Manager Strukton) en Rob Buren (Directeur District West Mebin B.V.)

Strukton en Mebin lopen voorop als het gaat om duurzaam beton. Er liggen echter nog vele kansen voor het oprapen en tegelijkertijd zijn er genoeg obstakels die overwonnen moeten worden. Om hier inzicht in te bieden behandelen Eric van Roekel en Rob Buren de business case van duurzaam beton.

11.00    Discussie

Tijd voor kruisbestuiving door middel van een discussie.

11.30    Afsluiting.

Frens Pries (Directeur Betonvereniging)

Niet stilstaan, maar doorpakken. Het is tijd om te (ver)binden om zo duurzaam beton en haar business tot een volgend niveau te tillen en in de praktijk toe te gaan passen! Het is tijd om te (ver)binden om zo duurzaam beton en haar business tot een volgend niveau te tillen en in de praktijk toe te gaan passen!

Sprekers

Verschillende sprekers komen hun kennis delen tijdens het seminar.

Bekijk wie de sprekers zijn

Documentatie

Rondom het seminar is er documentatie beschikbaar.

Bekijk de documentatie